piątek, 8 grudnia 2023

Kraj

Oczekiwanie na zezwolenia

Jeżeli będziemy zatrudniać personel (powyżej 4 osób np. to wysokość pomieszczeń musi mieć minimum 3m) to musimy zapoznać się z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.IX.1997r (Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650), osoby te musza mieć zaświadczenie z badania lekarskiego przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych. Sami musimy również posiadać książkę kontroli sanitarnej.
Bogatsi o wszystkie powyższe informacje i wykonane w lokalu zalecenia udajemy się z podaniem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w Grajewie, Pl. Niepodległości 12, w godzinach 7.25 - 15.00, poniedziałek-piątek)  o rzeczone zaświadczenie na "produkcję i obrót potrawami spożywczymi ............" Podanie winno zawierać określenie zatrudnienia. Za wszystkie powyższe czynności po otrzymaniu rachunku będziemy musieli wpłacić na konto (w grajewskiej stacji nie ma kasy) należność w zależności od czasu zaangażowania pracowników (12,85/godz.) plus koszty materiałowe i transportu jeżeli to nie my będziemy przywozić pracowników.

Ustawowo  maja miesiąc czasu, od chwili złożenia podania, na wydanie zaświadczenia.

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych precyzują przepisy z Ustawy z dnia 26.X.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 147 z 2002r z późniejszymi zmianami). Ustawa ta obliguje samorządy do podjęcia uchwał w sprawie: a/ zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, b/ w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży alkoholu (spożywanych bądź nie w miejscach sprzedaży). Przepisy dotyczą alkoholi wysokoprocentowych (powyżej 4,5% alkoholu). Limity z uchwał w Grajewie - 18 punktów sprzedaży z konsumpcją poza miejscem sprzedaży (detal: sklepy itp.) i 25 punktów z konsumpcją w miejscu sprzedaży. Cytowana ustawa mówi, że punkt sprzedaży alkoholu powinien być usytuowany nie mniej niż 100m od: szkół, przedszkoli, obiektów sakralnych i cmentarzy, dworców PKP i PKS, parków, obiektów sportowych i placów zabaw. Limit sprzedaży detalicznej  w Grajewie jest wyczerpany, natomiast limit w astronomii - nie. Zezwolenie otrzymuje się na 2 lata - na sprzedaż bez spożycia i na 4 lata - ze spożyciem. Zezwolenie wydaje Burmistrz po akceptacji Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy UM. Koszty rocznego zezwolenia to : piwo - 525 zł, wino - 525 zł, wódka - 2100 zł (kolejne lata można opłacić w ratach). Czas oczekiwania na zezwolenie - około miesiąca.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.