Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

 Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację:

o wydaniu decyzji z dnia 20.05.2024 roku, Nr WR.6233.1.2023 zezwalającej BIOM Sp. z o.o.  w Dolistowie Starym I 144 na zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rajgrodzie, na działce nr 908/4 oraz o udostępnieniu treści decyzji  w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa, od dnia 20.05.2024 roku na okres 14 dni. 


 Informuję, że osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, pokój nr 25 w godzinach urzędowania.

 

Grajewo, 20.05.2024 r.

WR.6233.1.2023

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.