sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10019 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w Wąsoszu – km 5+782 drogi powiatowej nr 1812B."

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 26 stycznia 2009r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie działającego z pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Grajewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w Wąsoszu –  km 5+782 drogi powiatowej nr 1812B."

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 318; 781/17; 2155; 787; 2419; 2445 - obręb ewid. Wąsosz.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 2155 o pow. 0,0934ha na działki:
a). 2155/1 o powierzchni 0,0060ha
b). 2155/2 o powierzchni 0,0874ha
Działka nr ewid. 318 o pow. 0,3836ha na działki:
a). 318/2 o powierzchni 0,0044ha
b). 318/1 o powierzchni 0,3792ha
Działka nr ewid. 2445 o pow. 0,9074ha na działki:
a). 2445/1 o powierzchni 0,0141ha
b). 2445/2 o powierzchni 0,8933ha
 - obręb ewid. Wąsosz,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. Starosty
Mariusz MikielskiKomentarze (1)

ale o który most w Wąsoszy chodzi? jest ich pięć - więcej niż w Warszawie.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.