niedziela, 14 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9935 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

WA.6740.46.8.2011

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B Borawskie - Konopki” na docinku w km 1+705 ÷ 3+120.
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek – Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 06.02.2012 r. decyzję nr 2/2012 o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817B Borawskie - Konopki” na docinku w km 1+705 ÷ 3+120.

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 182, 185/1,  6/5, 8/2, 10/5 obręb Borawskie Awissa, 266/4, 11/2, 25/2, 18/2, 20/2, 21/2, 34/2, 35/2, 12/2, 26/2, 13/2, 27/2, 17/2, 31/2, 14/2, 28/2, 15/2, 29/2, 16/2, 30/2, 32/2, 19/2, 33/2, 266/7 obręb Konopki Awissa, jednostka ewid. Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:
1. działka nr 6/3, obręb Borawskie Awissa o powierzchni 1,0155ha na działki:
    a). 6/4 o powierzchni 1,0095ha
b). 6/5 o powierzchni 0,0060ha
2. działka nr 8, obręb Borawskie Awissa o powierzchni 0,1462, na działki:
    a). 8/1 o powierzchni 0,1263ha
b). 8/2 o powierzchni 0,0199ha
3. działka nr 10/3, obręb Borawskie Awissa o powierzchni 4,4368ha, na działki:
a). 10/4 o powierzchni 4,4287ha
b). 10/5 o powierzchni 0,0081ha
4. działka nr 11, obręb Konopki Awissa o powierzchni 2,6681ha, na działki:
    a). 11/1 o powierzchni 2,6334ha
b). 11/2 o powierzchni 0,0347ha
5. działka nr 25, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,2351ha, na działki:
    a). 25/1 o powierzchni 0,2172ha
b). 25/2 o powierzchni 0,0179ha
6. działka nr 18, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,8674ha, na działki:
    a). 18/1 o powierzchni 0,8512ha
b). 18/2 o powierzchni 0,0162ha
7. działka nr 20, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1171ha, na działki:
    a). 20/1 o powierzchni 0,1153ha
b). 20/2 o powierzchni 0,0018ha
8. działka nr 21, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,2343ha, na działki:
    a). 21/1 o powierzchni 0,2329ha
b). 21/2 o powierzchni 0,0014ha
9. działka nr 34, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1459ha, na działki:
    a). 34/1 o powierzchni 0,1450ha
b). 34/2 o powierzchni 0,0009ha
10. działka nr 35, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1513ha, na działki:
    a). 35/1 o powierzchni 0,1506ha
b). 35/2 o powierzchni 0,0007ha
11. działka nr 12, obręb Konopki Awissa o powierzchni 1,1780ha, na działki:
    a). 12/1 o powierzchni 1,1510ha
b). 12/2 o powierzchni 0,0270ha
12. działka nr 26, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,3611ha, na działki:
    a). 26/1 o powierzchni 0,3563ha
b). 26/2 o powierzchni 0,0048ha
13. działka nr 13, obręb Konopki Awissa o powierzchni 1,0939ha, na działki:
    a). 13/1 o powierzchni 1,0672ha
b). 13/2 o powierzchni 0,0267ha
14. działka nr 27, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,5183ha, na działki:
    a). 27/1 o powierzchni 0,5134ha
b). 27/2 o powierzchni 0,0049ha
15. działka nr 17, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,8238ha, na działki:
    a). 17/1 o powierzchni 0,8077ha
b). 17/2 o powierzchni 0,0161ha
16. działka nr 31, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,5239ha, na działki:
    a). 31/1 o powierzchni 0,5188ha
b). 31/2 o powierzchni 0,0051ha
17. działka nr 14, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,2571ha, na działki:
    a). 14/1 o powierzchni 0,2520ha
b). 14/2 o powierzchni 0,0051ha
18. działka nr 28, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1248ha, na działki:
    a). 28/1 o powierzchni 0,1236ha
b). 28/2 o powierzchni 0,0012ha
19. działka nr 15, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,2039ha, na działki:
    a). 15/1 o powierzchni 0,1992ha
b). 15/2 o powierzchni 0,0047ha
20. działka nr 29, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1319ha, na działki:
    a). 29/1 o powierzchni 0,1305ha
b). 29/2 o powierzchni 0,0014ha
21. działka nr 16, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,2927ha, na działki:
    a). 16/1 o powierzchni 0,2865ha
b). 16/2 o powierzchni 0,0062ha
22. działka nr 30, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1776ha, na działki:
    a). 30/1 o powierzchni 0,1759ha
b). 30/2 o powierzchni 0,0017ha
23. działka nr 32, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,6265ha, na działki:
    a). 32/1 o powierzchni 0,6193ha
b). 32/2 o powierzchni 0,0072ha
24. działka nr 19, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,2573ha, na działki:
    a). 19/1 o powierzchni 0,2533ha
b). 19/2 o powierzchni 0,0040ha
25. działka nr 33, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,2586ha, na działki:
    a). 33/1 o powierzchni 0,2556ha
b). 33/2 o powierzchni 0,0030ha

26. działka nr 266/2, obręb Konopki Awissa o powierzchni 0,1742, na działki:
    a). 266/8 o powierzchni 0,1735ha
b). 266/7 o powierzchni 0,0007ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej będącej w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji.


    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się     za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24,                      tel. (086) 273-84-70.                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski


                                                                                                            

Komentarze (1)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.