Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8910 wyświetleń

OBWIESZCZENIE STAROSTY

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Proletariackiej w Grajewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 07 grudnia 2011 r. na wniosek Burmistrza Miasta Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Proletariackiej w Grajewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 3185/1 - obręb ewid. Grajewo.

Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:
działka nr ewid. 3185/1 o powierzchni 0,0977ha - obręb ewid. Grajewo.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. Starosty
  Mariusz Mikielski

Komentarze (1)

a gdzie jest ta ulica Proletariacka?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.