poniedziałek, 15 lipca 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ramach zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1815B Wąsosz – Komosewo – Bagienice”.

Zgodnie z art. 11a ust.1 art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych   (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B – Starosta Grajewski wydał w dniu 29 sierpnia 2011r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1815B Wąsosz – Komosewo – Bagienice”.

 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją  zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz  zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

                        Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 2419, 2545/1, 2542, 2430/1 2062, 2062/1, 2063/1, 1228/3, 1228/5, 1233/4, 1233/6, 1234/4, 1234/6, część działek 2445/2 2547, 2532, 2429, 2531, 2529/1, 2520/1, 2527/1, 2526, 1225/2, 3170, 3171, 3172, 1226, 1227, 1228/4, 1234/7, 1235/1, 1198/1, 1198/2, 1198/3, 3024/1, 1224/1 , 781/17 , 161, 162/2 - obręb ewid. Wąsosz.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 2532 o pow. 0,8485ha na działki:
    a). 2532/1 o powierzchni 0,8131ha
b). 2532/2 o powierzchni 0,0354ha
Działka nr ewid. 2547 o pow. 0,3149ha na działki:
a). 2547/1 o powierzchni 0,3139ha
    b). 2547/2 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 2429 o pow. 2,0298ha na działki:
    a). 2429/1 o powierzchni 1,9573ha
b). 2429/2 o powierzchni 0,0725ha
Działka nr ewid. 2531 o pow. 0,5227ha na działki:
    a). 2531/1 o powierzchni 0,4503ha
b). 2531/2 o powierzchni 0,0724ha
Działka nr ewid. 2529/1 o pow. 0,1267ha na działki:
    a). 2529/2 o powierzchni 0,1257ha
b). 2529/3 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 2520/1 o pow. 0,1951 ha na działki:
a) 2520/3 o powierzchni 0,1947ha
b) 2520/4 0 powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid.2526 o pow. 0,1052ha na działki:
    a). 2526/1 powierzchni 0,1047ha
b). 2526/2 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 2527/1 o pow. 01397ha na działki:
a). 2527/2 o powierzchni 0,1386ha
    b). 2527/3 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 1226 o pow. 1,4054ha na działki:
    a). 1226/2 o powierzchni 1,3691ha
b). 1226/1 o powierzchni 0,0363ha
Działka nr ewid. 1227 o pow. 0,5835ha na działki:
    a). 1227/2 o powierzchni 0,5691ha
b). 1227/1 o powierzchni 0,0144ha
Działka nr ewid. 1228/4 o pow. 0,8970ha na działki:
    a). 1228/8 o powierzchni 0,8681ha
b). 1228/7 o powierzchni 0,0289ha
Działka nr ewid. 1198/2 o pow. 2.2428ha na działki:
    a). 1198/8 o powierzchni 2,2330ha
b). 1198/9 o powierzchni 0,0098ha
Działka nr ewid. 1198/1 o pow. 0,1363ha na działki:
    a). 1198/6 o powierzchni 0,1357ha
b). 1198/7 o powierzchni 0,0006ha
Działka nr ewid. 1198/3 o pow. 10,5306ha na działki:
    a). 1198/4 o powierzchni 10,4476ha
b). 1198/5 o powierzchni 0,0830ha
Działka nr ewid. 1235/1 o pow. 2,6149ha na działki:
    a). 1235/2 o powierzchni 2,6136ha
b). 1235/3 o powierzchni 0,0013ha
Działka nr ewid. 1234/7 o pow. 2,7691ha na działki:
    a). 1234/8 o powierzchni 2,7462ha
b). 1234/9 o powierzchni 0,0229ha
Działka nr ewid. 3024/1 o pow. 7,5236ha na działki:
a). 3024/2o powierzchni 7,4988ha
    b). 3024/3 o powierzchni 0,0063ha
 b) 3024/4 o powierzchni 0,0185ha
Działka nr ewid.2445/2 o pow. 0,8933ha na działki:
    a). 2445/4 o powierzchni 0,8761ha
b). 2445/3 o powierzchni 0,0172ha
Działka nr ewid. 1224/1 o pow. 5,1111ha na działki:
    a). 1224/2 o powierzchni 5,0178ha
b). 1224/3 o powierzchni 0,0933ha
Działka nr ewid. 1225/2 o pow. 1,6999 ha na działki
    a). 1225/3 o powierzchni 1,6644ha
b). 1225/4 o powierzchni 0,0094ha
b).1225/5  o powierzchni 0,0261 ha
 Działka nr ewid. 3170 o pow. 0,2377ha na działki:
    a). 3170/2 o powierzchni ha 0,2313ha
b). 3170/1 o powierzchni 0,0064ha
Działka nr ewid. 3171 o pow. 0,2381ha na działki:
a). 3171/2o powierzchni 0,2312ha
    b). 3171/1 o powierzchni 0,0069ha
Działka nr ewid.3172 o pow. 0,2385ha na działki:
    a). 3172/2 o powierzchni 0,2310ha
b). 3172/1 o powierzchni 0,0075ha.                                                                                   
   Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, 
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania  Administracyjnego ( Dz.U. Z 2000r. Nr.98, poz 1071, z póz. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po wpływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel.(86) 273-84-69
WA.6740.46.6.2011


                                                                                                  

niedziela, 14 lipca 2024

Dni Grajewa 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.