czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8457 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie

Starosty Grajewskiego

o wydaniu decyzji z dnia 09.06.2011r o wygaszeniu w części decyzji Nr 9/09 z dnia 20.11.2009r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej:

pn. “Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”

 

Zgodnie z art.11a ust.1 ust. 1,art 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( dz.U. Nr 80,poz. 721 z póź. zm.- zawiadamiam , że na wniosek Inwestora -Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6A w Grajewie - Starosta Grajewski wydał decyzję o wygaszeniu w części decyzję Nr 9/09 z dnia 20.11.2009r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

“Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – w km 0+000,00 – 1+434,50 drogi powiatowej nr 2631B; w km 0+000,00 – 0+230,00 drogi powiatowej nr 1808B; w zakresie zmniejszenia zakresu robot na terenie działek nr 3157 i 3221/4

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm. ) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B pokój nr 23, tel. (86) 273-84-70.

czwartek, 28 października 2021

Ograniczenie wizyt w KP PSP w Grajewie

czwartek, 28 października 2021

Kolejny wypadek za Mońkami (DK65)

Komentarze (1)

Tak, bardzo dobrze tylko o co chodzi?

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.