Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9256 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

                                                                                 

Zgodnie z art. 49  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm. )   zawiadamia się , że w dniu 23.05.2011r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6A w Grajewie  postępowanie  administracyjne w sprawie uchylenia w części   decyzji  nr 9/09 z dnia 20.11.2009r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

” Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” - w km 0+000,00 – 1+434,5 drogi powiatowej nr 2631B; w km 0+000,00 – 0+ 230,00 drogi powiatowej nr 1808B; km 0+000,00 – 0+053,00 drogi gminnej nr 102947B; w km 0+000,0 – 0+041,45 drogi powiatowej nr 1810B , w zakresie zmniejszenia zakresu robót  na terenie działek nr 3157 i 3221/4 w następujących ilościach: 1/ zjazd z ul. Przemysłowej oznaczony ABCD: a) opaska -13m², b) zieleniec -47m², c) ścieżka rowerowa- 26m², d) chodnik- 15m²,  2/ zjazd z ul. Wiórowej oznaczony EFGH: a) opaska - 13m², b) zieleniec -47m², c) ścieżka rowerowa- 26m², d) chodnik- 15m², zgodnie z załączonym opisem technicznym i projektem zagospodarowania terenu 

W ciągu 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia można  w Starostwie Powiatowym w Grajewie pokój nr 24, tel. (86)2738469 zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy .

Komentarze (1)

To już kolejna decyzja w tej sprawie. Co najgorsze to dla przeciętnego czytelnika niewiele z niej wynika. Czy wiadomo coś na temat kiedy ma zacząć się remont ul. wiórowej i kiedy przewiduje się jego zakończenie?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.