sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego o wydaniu   decyzji   zatwierdzającej   projekt budowlany zamienny i zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
p. n.. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie" w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych"


Zgodnie z art.lla ust.l ust. l,art llf ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( dz.U. Nr 80,poz. 721 z póź. zm.- zawiadamiam , że na wniosek Inwestora -Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6 A w Grajewie - Starosta Grajewski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie" w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych" - w km 0+000,00 - 1+434,50 drogi powiatowej nr 263IB; w km 0+000,00 - 0+230,00 drogi powiatowej nr 1808B; km 0+000,00 - 0+053,00
drogi gminnej nr 102947B; w km 0+000,00 - 0+041,45 drogi powiatowej nr 1810B na działkach: 3157, 3238, 3221/4, 3222, 3235/2, 3236, 3250, 3302/1, 3301/19, 84/1,
3140/6, 3541/2, 3237/2, 3301/25, 3301/27, 3301/29. Zmiana dotyczy zagospodarowania terenu działek nr 3157 (ul. Przemysłowa) i 3221/4 (ul. Wiórowa) polegająca na zmniejszeniu zakresu robót budowlanych w związku z budową zjazdów indywidualnych z drogi publicznej na działki nr 3217/7 i 3217/6.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm. ) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B pokój nr 23, teł. (86) 273-84-70.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.