poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104165B – ul. Nadstawnej, drogi gminnej nr 104174B, drogi gminnej  nr 104168B – ul. Gumiennej.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 31.08.2010 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104165B – ul. Nadstawnej, drogi gminnej nr 104174B, drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej. 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1147, 1148/1, 1148/3, 1453, 1454, 1459, 1461 - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 1138 o pow. 0,0605ha na działki:
 a). 1138/2 o powierzchni 0,0601ha
b). 1138/1 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1465 o pow. 0,0647ha na działki:
a). 1465/2 o powierzchni 0,0644ha
 b). 1465/1 o powierzchni 0,0003ha
Działka nr ewid. 1163 o pow. 0,0275ha na działki:
 a). 1163/2 o powierzchni 0,0273ha
b). 1163/1 o powierzchni 0,0002ha
Działka nr ewid. 1164 o pow. 0,0066ha na działki:
 a). 1164/2 o powierzchni 0,0063ha
b). 1164/1 o powierzchni 0,0003ha
Działka nr ewid. 1165 o pow. 0,0122ha na działki:
 a). 1165/2 o powierzchni 0,0118ha
b). 1165/1 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1170 o pow. 0,1012ha na działki:
 a). 1170/2 o powierzchni 0,0992ha
b). 1170/1 o powierzchni 0,0020ha
Działka nr ewid. 1171 o pow. 0,0983ha na działki:
 a). 1171/2 o powierzchni 0,0996ha
b). 1171/1 o powierzchni 0,0017ha
Działka nr ewid. 1172 o pow. 0,0984ha na działki:
 a). 1172/2 o powierzchni 0,0967ha
b). 1172/1 o powierzchni 0,0017ha
Działka nr ewid. 1173 o pow. 0,1123ha na działki:
 a). 1173/2 o powierzchni 0,1113ha
b). 1173/1 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 1174 o pow. 0,1473ha na działki:
 a). 1174/2 o powierzchni 0,1472ha
b). 1174/1 o powierzchni 0,0001ha

Działka nr ewid. 1175 o pow. 0,1191ha na działki:
 a). 1175/2 o powierzchni 0,1189ha
b). 1175/1 o powierzchni 0,0002ha
Działka nr ewid. 1289 o pow. 0,0289ha na działki:
 a). 1289/2 o powierzchni 0,0287ha
b). 1289/1 o powierzchni 0,0002ha
Działka nr ewid. 1292/1 o pow. 0,0210ha na działki:
 a). 1292/4 o powierzchni 0,0205ha
b). 1292/3 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1293 o pow. 0,0605ha na działki:
 a). 1293/2 o powierzchni 0,0601ha
b). 1293/1 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1313 o pow. 0,0404ha na działki:
 a). 1313/2 o powierzchni 0,0398ha
b). 1313/1 o powierzchni 0,0006ha
Działka nr ewid. 1326 o pow. 0,0244ha na działki:
 a). 1326/2 o powierzchni 0,0235ha
b). 1326/1 o powierzchni 0,0009ha
Działka nr ewid. 1329/1 o pow. 0,0657ha na działki:
 a). 1329/3 o powierzchni 0,0638ha
b). 1329/2 o powierzchni 0,0019ha
Działka nr ewid. 1328/1 o pow. 0,0343ha na działki:
 a). 1328/3 o powierzchni 0,0322ha
b). 1328/2 o powierzchni 0,0021ha
Działka nr ewid. 1330 o pow. 0,0597ha na działki:
 a). 1330/2 o powierzchni 0,0584ha
b). 1330/1 o powierzchni 0,0013ha
Działka nr ewid. 1331/1 o pow. 0,2814ha na działki:
 a). 1331/3 o powierzchni 0,2774ha
b). 1331/2 o powierzchni 0,0040ha
Działka nr ewid. 1332/1 o pow. 0,2239ha na działki:
 a). 1332/3 o powierzchni 0,2211ha
b). 1332/2 o powierzchni 0,0028ha
Działka nr ewid. 1333 o pow. 0,1621ha na działki:
 a). 1333/2 o powierzchni 0,1599ha
b). 1333/1 o powierzchni 0,0022ha
Działka nr ewid. 1334 o pow. 0,2348ha na działki:
 a). 1334/2 o powierzchni 0,2324ha
b). 1334/1 o powierzchni 0,0024ha
Działka nr ewid. 1335 o pow. 0,1164ha na działki:
 a). 1335/2 o powierzchni 0,1153ha
b). 1335/1 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 1337 o pow. 0,0443ha na działki:
 a). 1337/2 o powierzchni 0,0434ha
b). 1337/1 o powierzchni 0,0009ha
Działka nr ewid. 1338 o pow. 0,1451ha na działki:
 a). 1338/2 o powierzchni 0,1444ha
b). 1338/1 o powierzchni 0,0007ha
Działka nr ewid. 1339/3 o pow. 0,0127ha na działki:
 a). 1339/5 o powierzchni 0,0123ha
b). 1339/4 o powierzchni 0,0004ha

Działka nr ewid. 1339/1 o pow. 0,0099ha na działki:
 a). 1339/7 o powierzchni 0,0098ha
b). 1339/6 o powierzchni 0,0001ha
Działka nr ewid. 1341 o pow. 0,1253ha na działki:
 a). 1341/2 o powierzchni 0,1242ha
b). 1341/1 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 1342 o pow. 0,1126ha na działki:
 a). 1342/2 o powierzchni 0,1118ha
b). 1342/1 o powierzchni 0,0008ha
Działka nr ewid. 1342 o pow. 0,1126ha na działki:
 a). 1342/2 o powierzchni 0,1118ha
b). 1342/1 o powierzchni 0,0008ha
Działka nr ewid. 1344 o pow. 0,1316ha na działki:
 a). 1344/2 o powierzchni 0,1306ha
b). 1344/1 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 1345 o pow. 0,1229ha na działki:
 a). 1345/2 o powierzchni 0,1224ha
b). 1345/1 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1291/1 o pow. 0,0617ha na działki:
 a). 1291/3 o powierzchni 0,0613ha
b). 1291/2 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1456 o pow. 0,0409ha na działki:
 a). 1456/2 o powierzchni 0,0406ha
b). 1456/1 o powierzchni 0,0003ha
 - obręb ewid. Radziłów,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470,  w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Z up. Starosty
 Mariusz Mikielski

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.