poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9745 wyświetleń

OBWIESZCZENIE STAROSTY

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Bukowo-Wiązownica”  w km 5+804 ÷ 6+034.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 21 lipca 2009r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabruczna 4, 19-203 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Bukowo-Wiązownica” w km 5+804 ÷ 6+034. 
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                    
Działki nr ewid. 131, 5, 66, 67 - obręb ewid. Wiązownica.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 5 o pow. 0,3009ha na działki:
a). 5/2 o powierzchni 0,0,3000ha b). 5/1 o powierzchni 0,0009ha
Działka nr ewid. 66 o pow. 0,7630ha na działki:
a). 66/2 o powierzchni 0,7610ha b). 66/1 o powierzchni 0,0020ha
Działka nr ewid. 67 o pow. 0,4208ha na działki:
a). 67/2 o powierzchni 0,4145ha b). 67/1 o powierzchni 0,0063ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                                 Z up. Starosty
                                                                                                     Mariusz Mikielski

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Ogłoszenie Szpitala Ogólnego w Grajewie

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Skrót meczu z WIGRAMI

Komentarze (1)

Jaśniej prosze :D Jesteśmy w UE to gdzie te obiecane drogi ???

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.