Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 5738 wyświetleń

Obwieszczenie o licytacji komorniczej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolna niezabudowana o powierzchni 0,86 ha, oznaczona jako działka nr 460 położenie we wsi Przechody w odległości ok. 3,0 km od zwartej zabudowy
zagrodowej.

  • należącej do dłużnika: Jan i Sylwia Szarneccy położonej: 19-200 Grajewo, Przechody, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 31744 [NKW: LM1G/00031744/8]
  • Suma oszacowania wynosi 26 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 467,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie

Komentarze (1)

A to chyba jakaś speclicytacja skoro na e grajewo

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.