wtorek, 28 marca 2023

Wiadomości

Obwieszczenie o licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-09-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 60,650 mkw należącego do dłużnika: Zbigniew Zyskowski położonego: 19-203 Grajewo, Os. Południe 20/8, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokat.-WŁ. w Grajewie (Adres spółdzielni: 19-200 Grajewo, Os.Południe 36 )  dla którego Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1G/00031907/9]

Suma oszacowania wynosi 166 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 500,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Grażyna Sosnowska

Kancelaria Komornicza w Grajewie

tel. 86 2723677

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.