Wiadomości

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.    o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Grajewie, Wydział Architektoniczno Budowlany wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1794B Bełda  – Stoczek - Kozłówka – Ciszewo – Kuligi na odcinku Kozłówka – Ciszewo - Kuligi w km 6+390 – 12+270, wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej oraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości - na działkach o nr ewidencyjnym: 270 w obrębie miejscowości  Kozłówka; 176/4, 222/1, 222/2, 293, 294 w obrębie miejscowości Ciszewo; 310, 356/1, 368/1 w obrębie miejscowości Kuligi, oraz na części działek o nr 183, 216 w obrębie miejscowości Ciszewo 27, 28/7, 42/1, 160, 210, 320, 356/2 w obrębie miejscowości Kuligi Gm. Rajgród.

    Sprawa prowadzona jest z wniosku – Zarządu Powiatu Grajewskiego.

    Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej decyzji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (do dnia 04.06.2008 r.)  w Starostwie Powiatowym w Grajewie - Wydział Architektoniczno Budowlany, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. nr: 086-273-84-69.                                                                                                Z up. STAROSTY
                                                                                                Jadwiga Tarnowska

piątek, 21 stycznia 2022

Zima zaatakowała kolejny raz

piątek, 21 stycznia 2022

Echa sesji Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.