Wiadomości

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ramach zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1827B Ławsk - Gnatowo – Kurkowo - Romany”.
Zgodnie z art. 11a ust.1 art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych   (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4 – Starosta Grajewski wydał w dniu 14 października  2011r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn. „ Budowa drogi powiatowej nr 1827B Ławsk - Gnatowo – Kurkowo - Romany”.


 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją  zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz  zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 10/3, 335, oraz na części działek o nr 10/4, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 317,331/2 położonych w obrębie miejscowości Nieciki.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 10/4 o pow. 1,3400 ha na działki:
 a). 10/5 o powierzchni 1,3398ha
b). 10/6 o powierzchni 0,0002ha
Działka nr ewid. 11 o pow. 1,8300 ha ( w/g nowych pomiarów pow.18241 ha) na działki:
a). 11/1 o powierzchni 1,8205 ha
 b). 11/2 o powierzchni 0,0036ha
Działka nr ewid. 12 o pow. 0,5689 ha na działki:
 a). 12/3 o powierzchni 0,5636 ha
b). 12/2 o powierzchni 0,0020 ha
b). 12/1 o powierzchni 0,0033 ha
Działka nr ewid. 13 o pow. 0,4200 ha ( w/g nowych pomiarów pow.0,4174 ha) na działki:
 a). 13/2 o powierzchni 0,4122 ha
b). 13/1 o powierzchni 0,0052 ha
Działka nr ewid. 14/2 o pow. 0,09ha  (w/g nowych pomiarów pow.0,0921 ha) na działki:
 a). 14/6 o powierzchni 0,0911ha
b). 14/5 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 14/1  o pow. 0,0900 ha (w/g nowych pomiarów pow.0,0931 ha) na działki:
 a). 14/4 o powierzchni 0,0920ha
b). 14/3 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 15 o pow. 0,2500 ha (w/g nowych pomiarów pow.0,2541 ha) na działki:
a). 15/2 o powierzchni 0,2501 ha
 b). 15/1 o powierzchni 0,0040ha
Działka nr ewid. 16/1 o pow. 0,0502 ha  na działki:
 a). 16/4 o powierzchni 0,0501 ha
b). 16/3 o powierzchni 0,0001 ha
Działka nr ewid. 16/2 o pow. 0,3598 ha  (w/g nowych pomiarów pow.0,3633 ha) na działki:
 a). 16/6 o powierzchni 0,3569 ha
b). 16/5 o powierzchni 0,0064 ha
Działka nr ewid. 17/1 o pow. 0,54ha  (w/g nowych pomiarów pow.0,5320 ha) na działki:
 a). 17/4 o powierzchni 0,5260 ha
b). 17/3 o powierzchni 0,0060ha                                                         
Działka nr ewid. 17/2 o pow. 0,55ha (w/g nowych pomiarów pow.0,5591 ha) na działki:
a). 17/6 o powierzchni 0,5510 ha
 b). 17/5 o powierzchni 0,0081ha
Działka nr ewid. 18/1 o pow. 0,17 ha  (w/g nowych pomiarów pow.0,1641 ha)na działki:
 a). 18/8 o powierzchni 0,0160 ha
a). 18/9 o powierzchni 0,0363 ha
a). 18/10 o powierzchni 0,1068 ha
b). 18/11 o powierzchni 0,0050 ha
Działka nr ewid. 317 o pow. 1,14 ha  na działki:
 a). 317/2 o powierzchni 1,1390 ha
b). 317/1 o powierzchni 0,0010 ha
Działka nr ewid. 331/2 o pow. 0,18ha na działki:
 a). 331/4 o powierzchni 0,1753 ha
b). 331/3 o powierzchni 0,0047ha         
-obręb Nieciki

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,  

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela                                                                                                     
                                                                                                       
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania  Administracyjnego ( Dz.U. Z 2000r. Nr.98, poz 1071, z póz. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po wpływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia . Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel.(86) 273-84-69

                                                                                                             
                                                                                                            

wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.