niedziela, 14 kwietnia 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” – w km 1+780 ÷ 4+290.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 13 maja 2010 r.   na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1873B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna” –  w km 1+780 ÷ 4+290.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:        
Działki nr ewid. 184, 188/1 i części działek o nr 64, 65, 128, 130, 131, 141/1, 141/2, 142, 143/1, 143/2, 144, 145, 146/1, 147/1, 151/1, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 189, położonych w obrębie miejscowości Dołęgi na działce o nr ewidencyjnym 251 i części działki o nr 104/1, 104/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 142, 143, 144, 145, 148, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159/1, 160, 194, 204, 218, 219, 220, 233, 246/2, 250, 252, 255 położonych w obrębie miejscowości Mazewo oraz na działkach o nr ewidencyjnym 160, 161, oraz części działek nr 96, 97 w obrębie m. Niedźwiadna.

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny Dołęgi:
Działka nr ewid. 64 o pow. 0,6609ha na działki:
a) 64/1 o powierzchni 0,0422ha       b) 64/2 o powierzchni 0,6187ha
Działka nr ewid. 65 o pow. 0,9071ha na działki:
a) 65/1 o powierzchni 0,0354ha       b) 65/2 o powierzchni 0,8717ha
Działka nr ewid. 128 o pow. 0,0233ha na działki:
a) 128/1 o powierzchni 0,0037ha   b) 128/2 o powierzchni 0,0196ha
Działka nr ewid. 130 o pow. 0,0783ha na działki:
a) 130/1 o powierzchni 0,0119ha   b) 130/2 o powierzchni 0,0664ha
Działka nr ewid. 131 o pow. 0,0211ha na działki:
a) 131/1 o powierzchni 0,0023ha   b) 131/2 o powierzchni 0,0188ha
Działka nr ewid. 141/1 o pow. 0,0110ha na działki:
a) 141/3 o powierzchni 0,0005ha   b) 141/4 o powierzchni 0,0105ha
Działka nr ewid. 141/2 o pow. 0,0086ha na działki:
a) 141/5 o powierzchni 0,0000ha   b) 141/6 o powierzchni  0,0086ha
Działka nr ewid. 142 o pow. 0,0098ha na działki:
a) 142/1 o powierzchni 0,0008ha   b) 142/2 o powierzchni  0,0090ha
Działka nr ewid. 143/1 o pow. 0,2306ha na działki:
a) 143/3 o powierzchni 0,0010ha   b) 143/4 o powierzchni  0,2296ha
Działka nr ewid. 143/2 o pow. 0,2402ha na działki:
a) 143/5 o powierzchni 0,0013ha   b) 143/6 o powierzchni  0,2389ha
Działka nr ewid. 144 o pow. 0,0445ha na działki:
a) 144/1 o powierzchni 0,0002ha   b) 144/2 o powierzchni  0,0443ha
Działka nr ewid. 145 o pow. 0,0327ha na działki:
a) 145/1 o powierzchni 0,0032ha   b) 145/2 o powierzchni  0,0295ha
Działka nr ewid. 146/1 o pow. 0,0739ha na działki:
a) 146/2 o powierzchni 0,0096ha   b) 146/3 o powierzchni  0,0643ha
Działka nr ewid. 147/1 o pow. 0,0627ha na działki:
a) 147/2 o powierzchni 0,0054ha   b) 147/3 o powierzchni  0,0573ha
Działka nr ewid. 151/1 o pow. 0,2338ha na działki:
a) 151/3 o powierzchni 0,0042ha   b) 151/4 o powierzchni  0,2296ha
Działka nr ewid. 156 o pow. 0,0109ha na działki:
a) 156/1 o powierzchni 0,0001ha   b) 156/2 o powierzchni  0,0108ha
Działka nr ewid. 157 o pow. 0,5009ha na działki:
a) 157/1 o powierzchni 0,0012ha i 157/2 o powierzchni 0,0003ha  b) 157/3 o powierzchni  0,4994ha
Działka nr ewid. 158 o pow. 0,0814ha na działki:
a) 158/1 o powierzchni 0,0195ha   b) 158/2 o powierzchni  0,0619ha
Działka nr ewid. 159 o pow. 0,2605ha na działki:
a) 159/1 o powierzchni 0,0163ha   b) 159/2 o powierzchni  0,2442ha
Działka nr ewid. 165 o pow. 0,3493ha na działki:
a) 165/1 o powierzchni 0,0006ha   b) 165/2 o powierzchni  0,3487ha
Działka nr ewid. 166 o pow. 0,3280ha na działki:
a) 166/1 o powierzchni 0,0021ha   b) 166/2 o powierzchni  0,3259ha
Działka nr ewid. 167 o pow. 0,3255ha na działki:
a) 167/1o powierzchni 0,0036ha   b) 167/2 o powierzchni  0,3219ha
Działka nr ewid. 168/1 o pow. 0,0397ha na działki:
a) 168/3 o powierzchni 0,0005ha   b) 168/4 o powierzchni 0,0392ha
Działka nr ewid. 168/2 o pow. 0,2090ha na działki:
a) 168/5 o powierzchni 0,0019ha   b) 168/6 o powierzchni  0,2071ha
Działka nr ewid. 169 o pow. 0,1748ha na działki:
a) 169/1 o powierzchni 0,0005ha   b) 169/2 o powierzchni  0,1743ha
Działka nr ewid. 170 o pow. 0,3129ha na działki:
a) 170/1 o powierzchni 0,0002ha   b) 170/2 o powierzchni 0,3127ha
Działka nr ewid. 189 o pow. 0,0990ha na działki:
a) 189/1 o powierzchni 0,0002ha   b) 189/2 o powierzchni 0,0898ha

2. Obręb ewidencyjny Mazewo
Działka nr ewid. 104/1 o pow. 2,7948ha na działki:
a) 104/5 o powierzchni 0,0822ha   b) 104/6 o powierzchni  2,7126ha
Działka nr ewid. 104/2 o pow. 1,9899ha na działki:
a) 104/3 o powierzchni 0,0208ha   b) 104/4 o powierzchni  1,9691ha
Działka nr ewid. 114 o pow. 0,3359ha na działki:
a) 114/1 o powierzchni 0,0178ha   b) 114/2 o powierzchni 0,3181ha
Działka nr ewid. 115 o pow. 2,7832ha na działki:
a) 115/1 o powierzchni 0,0128ha   b) 115/2 o powierzchni 2,7704ha
Działka nr ewid. 116 o pow. 0,0921ha na działki:
a) 116/1 o powierzchni 0,0233ha   b) 116/2 o powierzchni  0,0688ha
Działka nr ewid. 117 o pow. 2,5717ha na działki:
a) 117/1 o powierzchni 0,0418ha   b) 117/2 o powierzchni 2,5299ha
Działka nr ewid. 118 o pow. 1,7774ha na działki:
a) 118/1 o powierzchni 0,0258ha   b) 118/2 o powierzchni 1,7516ha
Działka nr ewid. 119 o pow. 1,6059ha na działki:
a) 119/1 o powierzchni 0,0206ha   b) 119/2 o powierzchni 1,5853ha
Działka nr ewid. 120/1 o pow. 0,7168ha na działki:
a) 120/5 o powierzchni 0,0108ha   b) 120/6 o powierzchni 0,7060ha
Działka nr ewid. 120/2 o pow. 0,7167ha na działki:
a) 120/3 o powierzchni 0,0125ha   b) 120/4 o powierzchni 0,7042ha
Działka nr ewid. 121 o pow. 2,3630ha na działki:
a) 121/1 o powierzchni 0,0410ha   b) 121/2 o powierzchni  2,3220ha
Działka nr ewid. 122 o pow. 2,0539ha na działki:
a) 122/1 o powierzchni 0,0238ha   b) 122/2 o powierzchni  2,0301ha
Działka nr ewid. 123 o pow. 1,2051ha na działki:
a) 123/1 o powierzchni 0,0934ha   b) 123/2 o powierzchni 1,1117ha
Działka nr ewid. 124 o pow. 0,1327ha na działki:
a) 124/1 o powierzchni 0,0298ha   b) 124/2 o powierzchni 0,1029ha

Działka nr ewid. 142 o pow. 1,0016ha na działki:
a) 142/1 o powierzchni 0,1448ha   b) 142/2 o powierzchni  0,8568ha
Działka nr ewid. 143 o pow. 0,5011ha na działki:
a) 143/1 o powierzchni 0,0587ha   b) 143/2 o powierzchni  0,4424ha
Działka nr ewid. 144 o pow. 0,5346ha na działki:
a) 144/1 o powierzchni 0,0388ha   b) 144/2 o powierzchni  0,4958ha
Działka nr ewid. 145 o pow. 0,9341ha na działki:
a) 145/1 o powierzchni 0,0151ha   b) 145/2 o powierzchni 0,9190ha
Działka nr ewid. 148 o pow. 3,2605ha na działki:
a) 148/1 o powierzchni 0,0635ha   b) 148/2 o powierzchni 3,1970ha
Działka nr ewid. 152 o pow. 0,2776ha na działki:
a) 152/1 o powierzchni 0,0099ha   b) 152/2 o powierzchni 0,2677ha
Działka nr ewid. 153 o pow. 0,2895ha na działki:
a) 153/1 o powierzchni 0,0052ha   b) 153/2 o powierzchni 0,2843ha
Działka nr ewid. 154 o pow. 0,3215ha na działki:
a) 154/1 o powierzchni 0,0084ha   b) 154/2 o powierzchni 0,3131ha
Działka nr ewid. 155/1 o pow. 0,1726ha na działki:
a) 155/3 o powierzchni 0,0031ha   b) 155/4 o powierzchni 0,1695ha
Działka nr ewid. 155/2 o pow. 0,2013ha na działki:
a) 155/5 o powierzchni 0,0027ha   b) 155/6 o powierzchni 0,1986ha
Działka nr ewid. 156 o pow. 0,9921ha na działki:
a) 156/1 o powierzchni 0,0148ha   b) 156/2 o powierzchni 0,9773ha
Działka nr ewid. 157 o pow. 1,6128ha na działki:
a) 157/1 o powierzchni 0,0630ha   b) 157/2 o powierzchni 1,5498ha
Działka nr ewid. 158 o pow. 2,2614ha na działki:
a) 158/1 o powierzchni 0,0007ha i 158/2 o powierzchni 0,0058ha  b) 158/3 o powierzchni 2,2549ha
Działka nr ewid. 159/1 o pow. 1,1847ha na działki:
a) 159/3 o powierzchni 0,0139ha   b) 159/4 o powierzchni 1,1708ha
Działka nr ewid. 160 o pow. 3,6009ha na działki:
a) 160/1 o powierzchni 0,0106ha i 160/2 o powierzchni 0,0785ha  b) 160/3 o powierzchni 3,5118ha
Działka nr ewid. 194 o pow. 0,9893ha na działki:
a) 194/1 o powierzchni 0,0155ha   b) 194/2 o powierzchni 0,9738ha
Działka nr ewid. 204 o pow. 0,7762ha na działki:
a) 204/1 o powierzchni 0,0039ha   b) 204/2 o powierzchni 0,7723ha
Działka nr ewid. 218 o pow. 1,4750ha na działki:
a) 218/1 o powierzchni 0,0310ha   b) 218/2 o powierzchni 1,4440ha
Działka nr ewid. 219 o pow. 1,8379ha na działki:
a) 219/1 o powierzchni 0,0981ha   b) 219/2 o powierzchni 1,7398ha
Działka nr ewid. 220 o pow. 0,0240ha na działki:
a) 220/1 o powierzchni 0,0085ha   b) 220/2 o powierzchni 0,0155ha
Działka nr ewid. 233 o pow. 0,08ha na działki:
a) 233/1 o powierzchni 0,0009ha   b) 233/2 o powierzchni 0,0791ha
Działka nr ewid. 246//2 o pow. 0,82ha na działki:
a) 246/3 o powierzchni 0,0067ha   b) 246/4 o powierzchni 0,8133ha
Działka nr ewid. 250 o pow. 0,55ha na działki:
a) 250/1 o powierzchni 0,0044ha   b) 250/2 o powierzchni 0,5456ha
Działka nr ewid. 252 o pow. 0,65ha na działki:
a) 252/1 o powierzchni 0,0010ha   b) 252/2 o powierzchni 0,6490ha
Działka nr ewid. 255 o pow. 0,63ha na działki:
a) 255/1 o powierzchni 0,0042ha   b) 255/2 o powierzchni 0,6258ha

3. Obręb ewidencyjny Niedźwiadna
Działka nr ewid. 96 o pow. 5,5122ha na działki:
a) 96/1 o powierzchni 0,0769ha   b) 96/2 o powierzchni 5,4353ha
Działka nr ewid. 97 o pow. 7,0804ha na działki:
a) 97/1 o powierzchni 0,0914ha   b) 97/2 o powierzchni 6,9890ha

Powyższe oznaczenia interpretować:                
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,         
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469,  w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.                                                                                                            

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.