Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 13516 wyświetleń

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 5 a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  /t.j. Dz. U. Nr  156 z 2006 r. poz. 1118 / zawiadamia się, że w dniu 29.03.2010  r.  wydana została decyzja nr 46/2010  wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy - Rajgród Kol. Prawa - Orzechówka na działkach nr:
m. Wojdy (obręb nr 27) 9/11, 9/10, 9/9, 9/8, 9/7, 16, 9/6, 9/5, 9/4, 9/3, 9/2, 9/1, 18, 5/2, 7/13, 28, 2, 6, 17, 20, 50, 51, 18/3, 18/4, 19, 21, 22, 46, 23/1, 23/3, 24, 30/1, 5/10, 15;
m. Rajgród Kol. Prawa (obręb nr 1) 1138/1, 910, 1143/1, 1143/2, 1147, 1142/2, 1163, 1154, 388, 343/24, 343/25, 341/3, 343/27, 329, 328/2, 326/34, 326/9, 311/1, 311/7, 311/10, 309/1, 309/2, 308, 304/4, 304/2, 295/4, 284/8, 284/10, 285/1, 312, 326/28, 326/31, 326/32, 325, 324, 322, 278/2, 288/2, 288/1, 289, 290, 291, 292, 293, 284/2, 1694, 294, 266, 241/6, 241/37, 242, 409, 408, 401, 402, 395, 393, 337, 389, 399;
m. Rybczyzna (obręb nr 21)106, 7/1, 109, 107, 111, 110, 108, 87;
m. Woźnawieś (obręb nr 28) 267/1, 23/2, 269/1, 26/2, 28/1, 28/8, 28/13, 30/3, 30/4, 32/4, 32/5, 34/2, 36/4, 36/6, 38/3, 1410/2, 268/2, 267/2, 1472/3, 1471/1, 1470/1, 268/2, 233/20, 233/12, 233/17, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/11, 233/5, 233/4, 233/6, 237, 239, 240, 241/4, 241/2, 244, 247, 276/1, 324, 327, 330, 333, 325, 322, 319/1, 499, 296, 293/1, 289/1, 277, 254/2, 1018, 1020, 1022/1, 1028/3, 1028/4, 1028/2, 1030, 1405, 1032, 1087/5, 1087/6, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1034, 1082, 1041, 1045, 1049, 1053/4, 1053/5, 1036, 502/2, 1514, 695/2, 697/2, 699/2, 701/2, 703/3, 703/4, 703/5, 714/2, 717/2, 720/2, 723/2, 713/1, 713/2, 726/2, 977/2, 730/2, 736/2, 737/2, 740, 743/2, 746/2, 749/2, 752/2, 755, 758/2, 761/2, 769/2, 773/2, 781/2, 785/2, 789/2, 793/2, 797/2, 777/2, 801/2, 804/2, 719/3, 722/3, 725/3, 725/4, 759, 990/1, 990/2, 199, 508/2, 520/2, 669/2, 523/2, 528/2, 542/2, 544/4, 544/6, 548/2, 550/2, 556/2, 558/2, 560/2, 546/2, 586, 634, 636/1, 652, 653, 655/3, 666/2, 666/5, 56, 64/1, 72/1, 384/2, 24/6, 500/2, 341/3, 716/3, 716/4;
m. Karczewo (obręb nr 7) 6/2, 6/1, 25, 18, 15/2, 14/1, 119/4, 119/6, 119/1, 10/1, 8/1, 27, 16/10, 15/1, 24, 119/5;
m. Orzechówka (obręb nr 17) 32, 81, 63, 64, 33, 10, 11/2, 11/4, 12/1, 13, 14, 66, 15/5, 15/6, 15/4, 16/4, 17/4, 67, 18, 19, 22/12;
m. Wólka Piaseczna (gmina Goniądz) – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Goniądz oraz pismo pozytywnie uzgadniające przebieg wodociągu rozdzielczego przebiegającego przez teren gminy Goniądz w obrębie wsi Wólka Piaseczna zgodnie z załącznikiem graficznym – działka nr 2553
Gminie Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród.

 W ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia przysługuje stronom odwołanie od w/w decyzji  do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Grajewskiego.

Komentarze (1)

No wreszcie, tak długo czekaliśmy i może teraz popłynie czysta woda do naszych gospodarstw,
ale w mieście Rajgród jeszcze wszędzie niema wody,
duże zaniedbanie...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.