Kraj

Nowy zasiłek pogrzebowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok
tel.: 085 749 73 00; fax. 085 749 73 10

www.krus.gov.pl
e-mail: bialystok@krus.gov.pl
      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 9 lutego 2010 r.  ogłosił nowe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2009 r.  Jego wysokość wynosi 3.243,60 zł.

       W związku z powyższym od 1 marca 2010 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 6.487,20 zł. Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 28 lutego 2010 r.

             Jednocześnie informuje się, że od 1 marca 2010 r. zmieniają się również kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent :

    - 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 973,10 zł,
    - 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 2.270,60 zł,
    - 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.216,70 zł.


Kierownik Wydziału Świadczeń
mgr Maria Frejda

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.