Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 11573 wyświetleń

Nowy skład Rady Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Grajewie została powołana przez Starostę Grajewskiego z dniem 11 marca 2009 roku. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą:
Eugeniusz Formejster - przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Podlaski Oddział w Grajewie
Mirosław Purzeczko - przedstawiciel Izby przemysłowo handlowej w Białymstoku
Tadeusz Jankowski - przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Grajewie
Stanisław Filipkowski - przedstawiciel Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży
Witold Grunwald - przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe w Grajewie
Krzysztof Waszkiewicz - Burmistrz Miasta Grajewo
Waldemar Szczesny - Burmistrz Szczuczyna
Czesław Karpiński - Burmistrz Rajgrodu
Stanisław Szleter - Wójt Gminy Grajewo
Czesław Ołdakowski - Wójt Gminy Wąsosz
Robert Ziemkiewicz - Wójt Gminy Radziłów
Joanna Żołyniak - Koordynator Ruchu Obrony Bezrobotnych Miasta Grajewo

W wyniku głosowania członków Rady wybrano Przewodniczącego, Stanisława Szletera Wójta Gminy Grajewo oraz Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Waszkiewicza Burmistrza Grajewa.

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Grajewie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Grajewskiego w sprawach polityki rynku pracy.
Do zakresu działania powiatowej rady zatrudnienia należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
6) opiniowanie programów specjalnych.e-Grajewo.pl
czwartek, 30 czerwca 2022

Kończy się budowa zapory na granicy

Komentarze (3)

czy to są funkcje społeczne

i oczywiscie dzialalnosc powyższej będzie prowadzona w czasie wolnym i bezinteresownie...

Fajnie, ze w grupie pojawiło sie " świeże " nazwisko - Mirosław PURZECZKO. Pamietamy jak za jego czasów działała Warmia Grajewo.
Moze namówimy go na burmistrza lub w gorszym przypadku na Starostę. POMYSLCIE, łepski facet.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.