środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

Nowy atrakcyjny zawód

W Zespole Szkół w Szczuczynie.

W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół w Szczuczynie planuje się utworzyć nowy kierunek w Technikum, w zawodzie technik logistyk, dotąd nie występujący w ofertach szkół ponadgimnazjalnych. Technik logistyk to atrakcyjny kierunek dla dziewcząt i chłopców, polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Zawód technika logistyka daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:
 specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 specjalisty ds. planowania zakupów;
 specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Absolwent w zawodzie technik logistyk będzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co umożliwia mu nie tylko pewne wejście na rynek pracy, ale daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności, miejsca i kraju jak również kierowania własną firmą.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.