wtorek, 21 września 2021

Wiadomości

Nowy atrakcyjny zawód

Nowy atrakcyjny zawód

W Zespole Szkół w Szczuczynie.

W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół w Szczuczynie planuje się utworzyć nowy kierunek w Technikum, w zawodzie technik logistyk, dotąd nie występujący w ofertach szkół ponadgimnazjalnych. Technik logistyk to atrakcyjny kierunek dla dziewcząt i chłopców, polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Zawód technika logistyka daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:
 specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 specjalisty ds. planowania zakupów;
 specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Absolwent w zawodzie technik logistyk będzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co umożliwia mu nie tylko pewne wejście na rynek pracy, ale daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności, miejsca i kraju jak również kierowania własną firmą.

wtorek, 21 września 2021

Czy uczniom grozi nauczanie zdalne?

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.