piątek, 3 lutego 2023

Wiadomości

Nowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Wierzbowie

Gmina Grajewo od 2021 roku realizuje projekt edukacyjny „Wiedza kluczem do rozwoju” zakładający wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Białaszewie, Danówku i Wierzbowie. Całkowita wartość projekt to kwota 1.102.180,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 990.980,63 zł, środki własne 111.200,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych zawartą 03.02.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Grajewo.

 

- Aktualnie w ramach realizacji projektu powstała nowoczesna multimedialna pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, posiadająca 20 uczniowskich stanowisk pracy,  wyposażonych w  słuchawki z mikrofonem, oprogramowanie sterujące oraz 1 stanowisko nauczyciela wyposażone w komputer wraz z monitorem dotykowym. Pracownię wykonała firma Nordweco Sp. z o. o. ze Szczecina. Natomiast Gmina Grajewo w ramach dodatkowych własnych środków  finansowych wykonała kompleksowy remont sali lekcyjnej, położona została nowa wykładzina, nastąpiła wymiana oświetlenia na energooszczędne, uzupełniono ubytki w ścianach, wykonano szpachlowanie i malowanie – informuje Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter.

 

- Nowoczesne wyposażenie pracowni językowej pozwoli uczniom koncentrować uwagę, zmuszać do skupienia oraz efektywnych ćwiczeń. Komfortowe warunki w połączeniuz nowoczesnymi technologiami uprzyjemniają naukę, czynią edukację bardziej przyjazną i atrakcyjną dla uczniów, a tym samym zwiększają ich motywację do nauki języków obcych – informuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbowie Lilla Aldona Łempicka.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.