Warto przeczytać

  • 1 komentarzy
  • 807 wyświetleń

Nieprawidłowa segregacja odpadów - jakie niesie skutki?

Do segregowania odpadów jesteśmy zobligowani przez przepisy prawne. Ci, którzy są świadomi ekologicznie, zdają sobie też sprawę z tego, jakie wymierne skutki niesie za sobą odpowiednia segregacja śmieci. Co zatem byłoby, gdybyśmy zbierali odpady nieselektywnie bądź segregowali je niepoprawnie?


Wszystko do jednego worka?

Zanim weszła w życie obowiązkowa segregacja śmieci, nie było reguł, które nakazywałyby umieszczanie pewnych typów śmieci bytowych w określonych pojemnikach. W gospodarstwach domowych wszystkie odpadki lądowały zwykle w jednym koszu, którego zawartość była następnie wynoszona do kubłów w osiedlowej altance śmietnikowej bądź stojących na terenie posesji. Wydawać by się mogło, że takie postępowanie z odpadami jest zdecydowanie łatwiejsze niż segregowanie ich wg surowca. Być może dla wielu było to rzeczywiście wygodniejsze, jednak w skali makro, niesegregowanie odpadów ma bardzo negatywne skutki. Sprawia, między innymi, że piętrzą się hałdy odpadów na wysypiskach. Brak segregowania śmieci u źródła wymuszało segregowanie ich na miejscu zrzutu, a to znacznie wydłużyło czas, kiedy śmieci mogły otrzymać drugie życie w wyniku recyklingu. Nadal wprawdzie w altankach stoi kontener na odpady zmieszane, jednak trafiają tam tylko śmieci wielosurowcowe w przypadku, kiedy nie da się rozdzielić danych surowców lub te odpady, które nie kwalifikują się do żadnej z pozostałych czterech frakcji (rzecz jasna z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych). Nawet decydując się na wywóz śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musimy liczyć się z tym, że punkt nie przyjmie niesegregowanych odpadów komunalnych.


Nieprawidłowa segregacja - nieskuteczny recykling

Wydłużenie się czasu recyklingu to jedno. Druga sprawa to utrudnienie procesu odzyskiwania surowców, kiedy dochodzi do nieprawidłowej selekcji odpadów. Odzyskiwanie surowców wtórnych, aby było efektywne, musi zostać poprzedzone naszymi odpowiednimi staraniami. Jeżeli wyrzucamy śmieci nieprawidłowo, do nieodpowiadających pod względem surowca pojemników lub błędnie identyfikujemy jakiś surowiec, ryzyko niepowodzenia recyklingu wzrasta. W niektórych przypadkach błędna segregacja może nawet spowodować degradację danego materiału jak surowca wtórnego. Przykładem takiej sytuacji jest wyrzucanie opakowania z papieru wraz z resztkami jedzenia do kubła na odpady papierowe. Do pojemnika na papier trafiać powinien jedynie papier suchy i niezabrudzony. Takie odpady więc jak zużyte chusteczki, ręczniki papierowe nasiąknięte tłuszczem czy papierowe opakowania z resztkami organicznymi, nie powinny być wyrzucane do kubła na odpady papierowe, lecz do odpadów zmieszanych. Podobnie w przypadku szkła, kiedy to pamiętać trzeba, że kontener na opakowania szklane nie może być traktowany jak kubeł na szkło wszelkiej maści. Żaroodporne czy hartowane szkło recyklinguje się zupełnie inaczej, niż to, które służy jako opakowanie kosmetyków czy pojemnik na żywność. 


Zagrożenie dla środowiska

Kolejną konsekwencją nieprzykładania wagi do selektywnej zbiorki śmieci są zagrożenia ekologiczne. Przypomnijmy, że oprócz śmieci komunalnych, które dzielimy na 5 frakcji (papier, tworzywa sztuczne i metal, opakowania szklane, odpady bio i śmieci zmieszane) do czynienia mamy też z taką kategorią jak odpady niebezpieczne czy odpady budowlane. Gospodarka tymi rodzajami odpadów rządzi się jeszcze innymi prawami, jednak z pewnością nie będziemy odpadów tych umieszczać w domowych kubłach na śmieci. Odpady niebezpieczne, np. baterie, akumulatory, leki itp. kiedy trafiłyby na wysypisko śmieci wraz z odpadami komunalnymi, mogłyby stanowić poważne zagrożenie. Wśród niebezpieczeństw wymienia się samozapłon, toksyczność dla gleby i wód gruntowych czy mutagenność. Jeden ze sposobów na pozbycie się odpadów niebezpiecznych to oddanie ich do PSZOK, gdzie dalsza gospodarka tymi śmieciami zapewnia ich unieszkodliwienie, metodami dostosowanymi do potrzeb i do składu surowcowego. 

Aby odpady budowlane zaś mogły trafić do miejsca, gdzie następnie zostaną poddane recyklingowi, np. przerobione będą na kruszywo, przyda się kontener na śmieci budowlane. To jedyny sposób na prawidłową utylizację tego rodzaju odpadów, ponieważ nie wolno ich umieszczać w zwykłym pojemniku na komunalne śmieci zmieszane. Kontener wypożyczyć można na gruz-alibaba.pl lub u innych podobnych firm, które działają lokalnie. Firma po zapełnieniu kontenera odbierze go wraz z tym, co w środku i postara się o dalszą, prawidłową utylizację.


Podsumowując, skutki nieprawidłowej segregacji odpadów przede wszystkim uderzają w efektywne odzyskiwanie surowców wtórnych. Recykling jest ważny pod względem ekologicznym, ponieważ minimalizuje ilość odpadów i zmniejsza potrzebę produkowania od podstaw nowych surowców. Oprócz kwestii recyklingowania, nieselektywna zbiórka śmieci mogłaby przyczynić się wprost do zagrożenia dla środowiska naturalnego, poprzez potencjalnie szkodliwe działanie niektórych substancji, np. w odpadach niebezpiecznych.

 

Komentarze (1)

Najgorsze jest to, że większość odpadów jakie produkujemy nie nadaje się do recyklingu. Aluminium jest surowcem, który zawsze się da przetworzyć, praktycznie w nieskończoność i co więcej jest to bardziej opłacalne niż wydobycie tego surowca, więc zawsze trzeba go wrzucać do recyklingu, wszystkie puszki, wszystkie elementy składające się głównie z aluminium. Właściwie to wszystkie metale doskonale nadają się do recyklingu tak długo jeżeli są w większości z tego surowca. Gorzej jest z plastikami. Plastiki kategorii 1 i 2, tj. PET oraz HDPE, są łatwe w przetworzeniu i sortownie odpadów znajdują na nie klientów. Natomiast pozostałe 5 kategorii plastików czyli PVC, LDPE, PP, PS i pozostałe są trudne w przetworzeniu, niektóre sortownie nawet ich nie oddzielają. Wiele produktów plastikowych są mieszankami różnych rodzajów plastików, np. zabawki, opakowania batonów, słodyczy i z tego faktu nie nadają się do przetworzenia. Wszystkie te rzeczy kończą na wysypiskach śmieci, w oceanach lub po prostu są spalane. Globalnie tylko 9% wyprodukowanych plastików jest poddawanych recyklingowi. Jesteśmy jako ludzkość skazani na bycie zasypanymi tymi śmieciami. Tak długo jak światem rządzi konsumpcjonizm i wieczna pogoń za coraz większymi zyskami korporacji, które są w stanie zrobić wszystko dla większego profitu. Nie da się tego zmienić bez fundamentalnej zmiany naszego społeczeństwa, a ta zmiana jest praktycznie niewykonalna, bo dla każdego człowieka oznaczałaby ona porzucenie dotychczasowego, bardzo wygodnego trybu życia. Problem śmieci jest tylko jednym z wielu z tym związanych i z tych samych powodów nierozwiązywalnych.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.