środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

  • 7 komentarzy
  • 12810 wyświetleń

Nasi w Warszawie

e-Grajewo.pl przedstawia  Pana  Kazimierza Kuberskiego Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Urodzony w 1964 r. w  Białaszewie, absolwent  Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie.

Wykształcenie
1992 r. - magisterium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
1998 r. - Podyplomowe Studia Administracyjne i kursy MBA na University of Kentucky USA
2005 - Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Praca zawodowa
30.11.2005 r. - podsekretarz stanu w MPiPS,
2003 r. - Zastępca Dyrektora Biura Polityki Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy
Od 2002 r. - ekspert w Centrum im. Adama Smitha
1994-2003 - Zastępca Dyrektora Biura Zarządu Urzędu Gminy Warszawa Centrum
1998 - staż  w Narodowym Stowarzyszeniu Skarbników Stanowych USA
1993-1994 - inspektor w Wydziale Planowania Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście

Zakres czynności w MPiPS
1) koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie pracy i polityki społecznej, w tym z organizacjami międzynarodowymi;
2) koordynowanie spraw związanych z wdrażaniem działań i projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL), a także monitorowanie i kontrola wydatków EFS;
3) uczestniczenie w pracach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
4) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra roli władzy właściwej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz merytoryczny nadzór nad instytucjami realizującymi tę koordynację;
5) koordynowanie realizacji zadań instytucji łącznikowej w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
6) koordynowanie zadań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem systemów informatycznych, z wyłączeniem Centrali Ministerstwa;
7) określanie kierunków pracy i zadań dla Departamentów:
a) Informatyki,
b) Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
c) Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
d) Współpracy Międzynarodowej,
e) Ubezpieczeń Społecznych;
8) podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.


Z dniem 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”.

środa, 21 lutego 2024

Rodzina śp. Jana Ajdyn dziękuje

środa, 21 lutego 2024

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (7)

A już myślałem że chodzi o Grajewianina!

bym nie pomyslala

ciekawe czy od przedstawiania przybedzie miejsc pracy

Jakiś następny sługus ojca Rydzyka

cenzura jak na Białorusi

Pozdrowienia dla Kazika Kuberskiego
Znam go jeszcze z ogólniaka w Grajewie. Mieszkaliśmy razem w internacie. Ale facet zrobił karierę!! Okazuje się, że i nas są ludzie zdolni.. Ciekawe tylko czy zrobi coś dla naszego regionu, czy o nas nie zapomni.?

Pozdrawiam K. Kuderskiego oraz szafa kancelarii sejmu, żonę naszego kolegi z LO Grajewie F. Ninkiewicza P. Wandę Fidelus-Ninkiewicz.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.