poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 7 komentarzy
  • 11927 wyświetleń

Nasi w Warszawie

e-Grajewo.pl przedstawia  Pana  Kazimierza Kuberskiego Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Urodzony w 1964 r. w  Białaszewie, absolwent  Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie.

Wykształcenie
1992 r. - magisterium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
1998 r. - Podyplomowe Studia Administracyjne i kursy MBA na University of Kentucky USA
2005 - Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Praca zawodowa
30.11.2005 r. - podsekretarz stanu w MPiPS,
2003 r. - Zastępca Dyrektora Biura Polityki Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy
Od 2002 r. - ekspert w Centrum im. Adama Smitha
1994-2003 - Zastępca Dyrektora Biura Zarządu Urzędu Gminy Warszawa Centrum
1998 - staż  w Narodowym Stowarzyszeniu Skarbników Stanowych USA
1993-1994 - inspektor w Wydziale Planowania Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście

Zakres czynności w MPiPS
1) koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie pracy i polityki społecznej, w tym z organizacjami międzynarodowymi;
2) koordynowanie spraw związanych z wdrażaniem działań i projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL), a także monitorowanie i kontrola wydatków EFS;
3) uczestniczenie w pracach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
4) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra roli władzy właściwej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz merytoryczny nadzór nad instytucjami realizującymi tę koordynację;
5) koordynowanie realizacji zadań instytucji łącznikowej w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
6) koordynowanie zadań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem systemów informatycznych, z wyłączeniem Centrali Ministerstwa;
7) określanie kierunków pracy i zadań dla Departamentów:
a) Informatyki,
b) Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
c) Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
d) Współpracy Międzynarodowej,
e) Ubezpieczeń Społecznych;
8) podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.


Z dniem 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”.

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Nietypowa kolizja w Piątnicy

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

14 emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Komentarze (7)

A już myślałem że chodzi o Grajewianina!

bym nie pomyslala

ciekawe czy od przedstawiania przybedzie miejsc pracy

Jakiś następny sługus ojca Rydzyka

cenzura jak na Białorusi

Pozdrowienia dla Kazika Kuberskiego
Znam go jeszcze z ogólniaka w Grajewie. Mieszkaliśmy razem w internacie. Ale facet zrobił karierę!! Okazuje się, że i nas są ludzie zdolni.. Ciekawe tylko czy zrobi coś dla naszego regionu, czy o nas nie zapomni.?

Pozdrawiam K. Kuderskiego oraz szafa kancelarii sejmu, żonę naszego kolegi z LO Grajewie F. Ninkiewicza P. Wandę Fidelus-Ninkiewicz.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.