poniedziałek, 20 września 2021

Wiadomości

Narada roczna w Straży

Narada roczna w Straży

11 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność w 2014 roku.


W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Antoniego Ostrowskiego, Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego, Starosty Grajewskiego – Jarosława Augustowskiego, burmistrzów, wójtów, Sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku – dha Antoniego Milewskiego oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Andrzej Jabłoński. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom, pracownikom i zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę, omówił najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia  grajewskich strażaków w 2014 roku oraz plany do realizacji w 2015 roku.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – kpt. Arkadiusz Lichota przedstawił wskaźniki operacyjno – szkoleniowe, w tym statystkę zdarzeń zanotowanych na terenie powiatu grajewskiego w 2014 r. oraz zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia na wybranych obiektach, w których uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu grajewskiego i powiatów sąsiednich, a także służby współdziałające.

Statystycznie w 2014 roku na terenie powiatu grajewskiego zanotowano ogółem 620 zdarzeń, w tym 147 pożarów, 461 miejscowych zagrożeń oraz 12 alarmów fałszywych w dobrej wierze. W wyniku powstałych zdarzeń 12 osób poniosło śmierć, w tym 2 dzieci a 111 osób zostało rannych, w tym 14 dzieci. Strażacy na miejscu zdarzenia udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 23 osobom przed przybyciem na miejsce zespołów ratownictwa medycznego. Straty materialne wyniosły 4.704,00 tys. zł., natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na kwotę 20.504,00 tys. zł.

W trakcie prezentacji omówiono najbardziej charakterystyczne zdarzenia minionego roku, do których należy zaliczyć: pożar w budynku Grajewskiej Izby Historycznej, wypadek drogowy na DK 61 w okolicach Szczuczyna, w którym 2 osoby poniosły śmierć, wybuch gazu w budynku wielorodzinnym w Szczuczynie, w którym poszkodowane zostały 3 osoby, pożar budynku mieszkalnego w Białogrądach gm. Grajewo, w którym zginęły 2 osoby, wypadek komunikacyjny na DK 61 w okolicach miejscowości Koniecki Małe, w którym rannych zostało 7 osób, w tym 2 dzieci, zatrucie spalinami samochodowymi w garażu w Biebrzy gm. Rajgród, w którym 2 dzieci poniosło śmierć na miejscu, a 2 kolejne osoby przewieziono do szpitala oraz pożary budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Grajewie i Szczuczynie. Ze strefy zagrożenia ewakuowano łącznie 51 osób.

W minionym roku w ramach ogólnowojewódzkiej akcji „Czujka w każdym domu” w wytypowanych obiektach mieszkalnych na terenie miasta Grajewa, a także gmin Radziłów i Szczuczyn strażacy zamontowali 138 czujek dymu oraz jedną czujkę tlenku węgla. W ramach 3 akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” pobrano 43,75 l. krwi od 98 dawców.

Najważniejszym wydarzeniem 2014 roku było pozyskanie nowego samochodu operacyjnego Skoda Octavia III na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Dotychczas użytkowany 12 – letni samochód operacyjny Opel Astra przekazano jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie.


Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
kpt. Arkadiusz Lichota

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.