wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 9936 wyświetleń

Nagroda dla naszego "Latarnika"

Główna nagroda Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dla grajewianina.

  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku? Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego? Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach? Nie, tym razem to grajewski Latarnik Polski Cyfrowej, Krzysztof Karwowski, jest laureatem głównej nagrody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w konkursie "Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego".

  4 grudnia br. w Białymstoku odbyło się seminarium końcowe poświęcone prezentacji badań przeprowadzonych w ramach ,,Podlaskiego Obserwatorium Polityki Społecznej”.
,,Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” jest projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku od 2010 r. W 2013 r. w ramach projektu zostały przeprowadzone 3 badania:
- ,,Kapitał społeczny województwa podlaskiego w kontekście funkcjonowania sektora non-profit”,
- ,,Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego”,
- ,,Zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskim”.

  Wyniki zostały zaprezentowane podczas seminarium 4 grudnia br. wraz z wręczeniem nagród dla twórców oraz realizatorów inicjatyw zmierzających do rozwoju lokalnych społeczności. Ogromnym zaskoczeniem jest fakt, iż Krzysztof Karwowski, grajewski Latarnik Polski Cyfrowej otrzymał główną nagrodę WUP w Białymstoku pokonując przy tym duże instytucje z całego Podlasia.

Laureat w rozmowie przekonuje, iż ,"fakt przyznania głównej nagrody jest zaskoczeniem jak i zachęceniem do jeszcze większego wysiłku na rzecz społeczności powiatu grajewskiego. Tak naprawdę nagroda należy się:
- Grajewianom oraz mieszkańcom powiatu grajewskiego,
- instytucjom wspierających (Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Starostwu Powiatowemu w Grajewie, Urzędowi Gminy Grajewo, Urzędowi Gminy Wąsosz, Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie, Urzędowi Skarbowemu w Grajewie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w  Grajewie, Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie, Zespołowi Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie, Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie, Zespołowi Szkół Nr 1 w Grajewie, Publicznemu Gimnazjum im. S. Konarskiego w Wąsoszu oraz świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie),
- mediom (e-Grajewo.pl, Polskiemu Radio Białystok, Gazecie Współczesnej, TVP Oddział Białystok, portalowi wrotapodlasia.pl),
- firmom wspierającym (PTK Centertel, operatorowi sieci Orange, Kaspersky Lab, producentowi oprogramowania antywirusowego),
- NGO (Stowarzyszenie ,,Miasta w Internecie”).

  Osobiście zrobiłem najmniej i gdyby nie ww. lista instytucji nie byłoby obecnego sukcesu. Fakt ten oznacza, iż projekty "Polski Cyfrowej Równych Szans”, "Akademii PARP” oraz "Akademii Obrotu Bezgotówkowego NBP” są projektami bardzo pożądanymi przez lokalne społeczności i przynoszącymi określone rezultaty - mówi  Krzysztof Karwowskiwtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (6)

brawo tak trzymaj

Panie Krzysztofie z całego serca gratuluję nagrody.
Nie rozumiem dlaczego zaskoczeniem???????????? .Ciesze sie, że Pana ogromne zaangażowanie w pracę LATARNIKA i pomoc osobom samotnym /i nie tylko/ doceniono. Trudną i mozolną pracę Pana zauważoono - to dla mieszkańców Grajewa radośc.

gratulacie ,powodzenia w dalszych osiagnieciach.

"Duże instytucje z całego Podlasia"??? Czytałem, że do konkursu wpłynęły tylko cztery zgłoszenia.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku? Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego? Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach? - to są własnie duże instytucje - gratuluję, proszę się nie zrażać gadniem malkontentów :)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.