sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Nabór na stanowisko inspektora

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO: INSPEKTOR
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B

1. Wymiar etatu: 1
2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Wydawanie decyzji o rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz wpisywanie zastrzeżeń w dowodach rejestracyjnych; przyjmowanie wniosków dotyczących wydawania lub wymiany prawa jazdy; wydawanie decyzji nadających uprawnienie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami. 
3. Wymagania niezbędne:
     Wykształcenie wyższe, 3 letni staż pracy, w tym ponad
     6  miesięcy w administracji publicznej.
4. Wymagania dodatkowe:
Znajomość prawa administracyjnego i cywilnego, znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, rozporządzeń wykonawczych oraz instrukcji technicznych, biegła znajomość obsługi komputera.
5. Wymagania pożądane:
Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
6. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V., oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, dyplom ukończenia studiów, oświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności
za przestępstwo umyślne.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 9 czerwca 2009 r.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 18,
Sekretariat I piętro.
8. Inne informacje:
Wymagane dokumenty (kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

Grajewo, 2009-05-28

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.