niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12948 wyświetleń

Nabór na stanowisko

OGŁOSZENIE
 NABÓR NA STANOWISKO: INSPEKTOR W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B

1. Wymiar etatu: 1
2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Wykonywanie zadań administracji architektoniczno – budowlanej;  wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę; przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonaniu robót budowlanych; przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych; wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego; wydawanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali.
3. Wymagania niezbędne: 
Wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane, 3 letni staż pracy, w tym ponad 6  miesięcy w administracji publicznej.
4. Wymagania dodatkowe:
Znajomość prawa administracyjnego i cywilnego, znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, rozporządzeń wykonawczych oraz instrukcji technicznych, biegła znajomość obsługi komputera.
5. Wymagania pożądane:
Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
6. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V., oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, dyplom ukończenia studiów, oświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 25 maja 2009 r.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 18, Sekretariat I piętro.
8. Inne informacje:
Wymagane dokumenty (kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Grajewo, 2009-05-11

Komentarze (1)

No ciekawe, kto z uprawnieniami zgodzi się pracować w urzędzie za 1,5 -2 tys., bo z tego co się orientuję tak tam płacą. Na pewno niejedna osoba z wykształceniem wyższym i uprawnieniami wolałaby otworzyć własną działalność, .. Ale powodzenia.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.