Wiadomości

NABÓR NA STANOWISKO

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STAROSTWIE  POWIATOWYM
W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B.

1. Wymiar etatu: ½
2.  Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Organizacja pracy powiatowego zespołu do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności; organizacja obsługi administracyjno-biurowej powiatowego zespołu; reprezentowanie powiatowego zespołu na zewnątrz.
3. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe studia medyczne.
       Staż pracy 5 lat.
4. Wymagania dodatkowe:
     Znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu
     osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r /Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn.
     zm./ oraz przepisów wykonawczych.
5. Wymagania pożądane:
Doświadczenie zawodowe, komunikatywność, kreatywność, umiejętność  pracy w zespole.
6. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, dyplom ukończenia studiów, oświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 30 października 2007 roku.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro.
 8.  Inne informacje:
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V.
z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883
z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych
/Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm./.

 

Grajewo, 2007-10-16

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.