Wiadomości

Nabór do Starostwa

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA
W WYDZIALE  KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE
UL. STRAŻACKA 6B.


1. Wymiar etatu: 1
2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: Przyjmowanie wniosków dotyczących wydawania lub wymiany prawa jazdy; wydawanie prawa jazdy; przyjmowanie i przesyłanie akt kierowców; przygotowywanie decyzji dotyczących nadania lub cofania uprawnień do kierowania pojazdami; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów; przygotowywanie decyzji o rejestracji lub wyrejestrowaniu pojazdu.
3. Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie.
4. Wymagania dodatkowe: Znajomość prawa postępowania administracyjnego, znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym, umiejętność obsługi komputera,
5. Wymagania pożądane: Doświadczenie zawodowe, komunikatywność, kreatywność, umiejętność  pracy w zespole.
6. Wymagane dokumenty: List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie
o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7. Termin i miejsce składania dokumentów: Termin: do 27 czerwca 2007 roku. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro.
8.  Inne informacje: Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm./.

Grajewo, 2007-06-13

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.