środa, 22 września 2021

Wiadomości

Nabór do Starostwa

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA
W WYDZIALE  KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE
UL. STRAŻACKA 6B.


1. Wymiar etatu: 1
2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: Przyjmowanie wniosków dotyczących wydawania lub wymiany prawa jazdy; wydawanie prawa jazdy; przyjmowanie i przesyłanie akt kierowców; przygotowywanie decyzji dotyczących nadania lub cofania uprawnień do kierowania pojazdami; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów; przygotowywanie decyzji o rejestracji lub wyrejestrowaniu pojazdu.
3. Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie.
4. Wymagania dodatkowe: Znajomość prawa postępowania administracyjnego, znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym, umiejętność obsługi komputera,
5. Wymagania pożądane: Doświadczenie zawodowe, komunikatywność, kreatywność, umiejętność  pracy w zespole.
6. Wymagane dokumenty: List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie
o niekaralności za przestępstwo umyślne.
7. Termin i miejsce składania dokumentów: Termin: do 27 czerwca 2007 roku. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro.
8.  Inne informacje: Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm./.

Grajewo, 2007-06-13

Starostwo Powiatowe w Grajewie

wtorek, 21 września 2021

Czy uczniom grozi nauczanie zdalne?

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.