piątek, 28 stycznia 2022

Kultura i rozrywka

Mońki proszą o pomoc

W lipcu bieżącego roku tj. od 01 do 10.07.2008 Starostwo Powiatowe w Mońkach wraz z Fundacją na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego organizuje przyjazd do naszego miasta dzieci i młodzieży z Białorusi. Jest to już nasza druga inicjatywa tego typu. Nasi rodacy będą zakwaterowani w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Wizyta będzie trwała dziesięć dni.
Podczas pobytu zaproszonym gościom zaprezentujemy nasz powiat i region. W planie przewidziane są m. in.: blok zajęć rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalno-turystycznych. Wypoczywające dzieci i młodzież chcemy objąć wesołym, bezpiecznym i poznawczym programem kolonijnym. Zależy nam na zapewnieniu im całodobowej opieki wychowawczej, medycznej i rozrywkowej połączonej z troską o rozwój wartości duchowych.
W programie kolonii przewidujemy następujące świadczenia:
- zakwaterowanie,
- wyżywienie (3 posiłki dziennie +podwieczorek, zapewnienie prowiantu na wyjazdy),
- opiekę pedagogiczno- psychologiczną i edukacyjną,
- opiekę medyczną,
- realizację programów o charakterze turystycznym, np.:
=wyjazd do BPN, Tykocina, Białegostoku,
= zwiedzanie ważnych miejsc kultu religijnego, np.: Sanktuarium w Różanymstoku, Święta Woda, Krypno,
= spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą z gmin powiatu,
=gry, zabawy zespołowe i konkursy,
= zajęcia sportowe i plastyczno- artystyczne,
= spotkania z władzami samorządowymi, osobami duchownymi i zakonnymi,
= nauka pływania,
= zakup pamiątek regionalnych, nagród i podarunków dla wszystkich uczestników.
Zrealizowanie powyższej oferty uzależnione jest od środków finansowych i materialnych. W związku z powyższym bardzo prosimy o pomoc finansową i rzeczową. Przy naszych zasobach finansowych ważna będzie nawet najdrobniejsza pomoc i wsparcie. Przekazane środki będą przeznaczone na wyżywienie, zakwaterowanie i realizację powyższego programu.
Wierzymy, że Państwa ofiarność przyczyni się do atrakcyjności kolonii i radości dzieci i młodzieży zza wschodniej granicy.
Wpłat można dokonać na rachunek bankowy Fundacji:
Bank Spółdzielczy w Mońkach: 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu  0857162105 lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
Rafał Supiński
Starostwo Powiatowe w Mońkach


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.