poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 11278 wyświetleń

Młodzież czeka na stypendia

343 uczniów szkół ponagimnazjalnych i 146 studentów z powiatu grajewskiego ubiega się o unijne stypendium na rok szkolny 2006/ 2007. Kto je otrzyma w połowie listopada br. zdecyduje Powiatowa Komisja Stypendialna.   

W ramach projektu uczniowskiego rozdysponowanych zostanie 141 stypendiów w wysokości 100,00 zł miesięcznie (które będą wypłacane za okres wrzesień 2006 – czerwiec 2007 r.), natomiast projekt studencki to 31 stypendiów w wysokości 150,00 zł miesięcznie za okres październik 2006 - czerwiec 2007 r.

Wnioski, które odpowiadają wymogom formalnym, zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Stypendialną. Posiedzenie Komisji odbędzie się w połowie listopada br., a wyniki jej prac muszą zostać zatwierdzone przez Radę Powiatu Grajewskiego. Zatwierdzone listy stypendystów, tak jak w latach poprzednich, zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz zamieszczone na stronie www.starostwograjewo.xt.pl w dziale Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zmiana dochodowości z gospodarstwa rolnego.

- O ile w pierwszej edycji projektów uczniowskich w 2004 r. dochód z 1 hektara przeliczeniowego obliczany był na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i wynosił on 252,00 zł miesięcznie (3.024,00 zł rocznie), o tyle w kolejnych latach jest już liczony na podstawie ogłoszeń Prezesa GUS i w roku 2005 wynosił on 90,50 zł miesięcznie (1.086,00 zł rocznie), a w roku 2006 jest to 135,50 zł miesięcznie (1.626,00 zł rocznie) – powiedział Piotr Milewski, Starostwo Powiatowe w Grajewie.

e-Grajewo.pl

Komentarze (2)

Ja dostalem stypenfium hahahahahahaahahah

stypendia to sciema wielka sciema niedlugo sie tym Abw zajmie oby ...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.