Sport

Mistrzostwa LZS w Szachach

Indywidualne Mistrzostwa LZS Województwa Podlaskiego w Szachach P-15 odbędą się w Gimnazjum w Danówku w dniu 16 marca 2014 roku o godz. 10.00.
Regulamin

I. Cel zawodów:

-          popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci,  młodzieży i dorosłych w środowiskach wiejskich,

-          podnoszenie umiejętności szachowych,

-          rozwój zainteresowań młodzieży poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

-          zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki,

-          podniesienie poziomu odporności na sytuacje stresowe i nabycia umiejętności radzenia z nimi,

-          promocja zdrowego stylu życia bez nałogów,

-          promocja mleczarstwa,

-          spotkania seniorów przy szachownicy.

 II. Miejsce i termin:

-          Gimnazjum w Danówku, Danówek 7, 19 – 200 Grajewo – 16 marca 2014 (niedziela) godz. 10.00.

 III. Organizatorzy:

-          Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie,

-          Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku,

-          Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

-          Ministerstwo Sportu i Turystyki RP,

-          Wójt Gminy Grajewo.

 IV. Współpraca przy przeprowadzeniu turnieju:

-          Dyrektor Gimnazjum w Danówku,

-          UKS „GAMBIT” Wojewodzin,

-          przedstawiciel Organizatora – Jacek Szeszko, tel. 503 146 555, jacekszeszko@onet.pl

-          Sędzia Główny – Zbigniew Okulewicz  tel. 513 162 924.

 V. Uczestnictwo:

    W turnieju, prawo gry mają wszyscy mieszkańcy wsi oraz członkowie Ludowych Klubów

    Sportowych, którzy  opłacili składkę  członkowską  na  2014  rok.

    Powiatowe Zrzeszenia LZS obowiązuje  składka w wysokości 100,00 zł płatne gotówką

    na miejscu zawodów lub przelewem  na  konto: Podlaskiego Zrzeszenia  LZS
    w Białymstoku,  BGŻ 37203000451110000003012550

    Turniej odbędzie się w 2 grupach:

Grupa A:

-          Grupa D16 – dziewczęta, roczniki 1998, 1999, 2000,

-          Grupa C16 – chłopcy, roczniki: 1998, 1999, 2000,

-          Grupa DS – seniorki, roczniki: 1997, 1996, 1995 i roczniki starsze,

-          Grupa CS – seniorzy, roczniki: 1997, 1996, 1995 i roczniki starsze.

Grupa B:

-          Grupa D7 – dziewczęta, rocznik 2007 i roczniki młodsze,

-          Grupa C7 – chłopcy, rocznik 2007 i roczniki młodsze,

-          Grupa D10 – dziewczęta, roczniki: 2004, 2005, 2006,

-          Grupa C10 – chłopcy, roczniki: 2004, 2005, 2006,

-          Grupa D13 – dziewczęta, roczniki: 2001, 2002, 2003,

-          Grupa C13 – chłopcy, roczniki: 2001, 2002, 2003.

 VI. Zgłoszenia:

- obowiązkowe zgłoszenia z podaniem: nazwisko imię , kategoria szachowa, rok urodzenia, miejscowość/ klub/szkoła.

- zgłoszenia najpóźniej do dnia  14.03.2014 roku do godz. 12:00,

-  lub, w podanym wyżej terminie  na pocztę e-mail: jacekszeszko@onet.pl,

Każdy  powiat  ma   prawo  zgłosić po  2  osoby  w   każdej  kategorii wiekowej. W przypadku  niepełnej obsady  przez  wszystkie   powiaty, istnieje  możliwość zgłoszenia  osób  dodatkowych  po  uzgodnieniu
z przedstawicielem Organizatora.

 VII.  Liczba rund i tempo gry:

-            9 rund systemem szwajcarskim,

-            tempo gry – po 15 minut dla każdego zawodnika na całą partię.

 VII. Punktacja i ocena wyników:

Klasyfikacja indywidualna:

-       o kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika,

-       w przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decyduje punktacja pomocnicza: średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.

 IX. Nagrody indywidualne:

-       statuetki za miejsca I-III w klasyfikacji głównej grup: A i B.

-       medale i dyplomy za m-ca I-III w grupach wiekowych,

-       dodatkowe wyróżnienia – pamiątkowy medal i dyplom – dla najmłodszych.

 X. Ustalenia końcowe:

-       obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2002 r. wraz ze zmianami i uzupełnieniami,

-       ostateczne i nieodwołalne decyzje w sprawach spornych należą do sędziego głównego turnieju,

-       organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb,

-       prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Podlaskiego Zrzeszenia LZS w Białymstoku, którego decyzje są ostateczne.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.