poniedziałek, 22 lipca 2024

Kultura i rozrywka

"Menadżer Kultury XXI wieku"

W dniach 26-27 marca 2012 r. Miejski Dom Kultury rozpoczął realizację projektu pn. ”Menadżer Kultury XXI wieku”

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada przeprowadzenie 5 dwudniowych szkoleń, doradztwo i wizytę studyjną w Ełckim Centrum Kultury.

Szkolenia obejmują tematy z zakresu animacji środowiska społecznego, pozyskiwania środków pozabudżetowych na działania kulturalne, komunikacji interpersonalnej, PR dla kultury oraz promocji medialnej wydarzeń kulturalnych.

Temat przeprowadzonego szkolenia: „Ośrodki Kultury- Animatorem Społecznym Środowiska Lokalnego”. Trener szkolenia- Zbyszek Mieruński. Gościnnie z prezentacją nt. finansowania w jednostkach kultury wystąpił z-ca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku- Pan Cezary Jan Mielko. Aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczył w szkoleniach Pan Adam Kiełczewski-Burmistrz Grajewa, któremu sprawy kultury w naszym mieście są bardzo bliskie.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy merytoryczni i współpracownicy Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aktywne uczestnictwo w prowadzonym szkoleniu pozwoliło jego uczestnikom na zdiagnozowanie zasobów kultury w naszym mieście, uświadomiło potrzebę zmian w dotychczasowym sposobie przekazu oferty kulturalnej oraz zrodziło nowe pomysły na wydarzenia kulturalne. Wartością dodaną stała się integracja grupy ze współpracownikami zewnętrznymi.

 

niedziela, 21 lipca 2024

Policja zaprasza na Niebieski Piknik

czwartek, 18 lipca 2024

Jarmark Produktu Lokalnego w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.