środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 11571 wyświetleń

MAMY ZIMĘ

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA

 Zima to również obowiązki - właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, oraz innych zanieczyszczeń i umieszczenia ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni, a także do usunięcia śliskości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Ponadto zobowiązani są również do usuwania sopli z okapów, rynien i innych części elewacji budynku. Jak obserwujemy nie wszyscy wywiązują się prawidłowo z ciążących na nich obowiązkach.

 UWAGA!!! - na tych, którzy nie wywiązują się z tych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat w wysokości 100 zł lub wnioskować o ukaranie do Sądu. Warto też dodać, że osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu z powodu nieodśnieżonych chodników mogą domagać się odszkodowania z powództwa cywilnego.
 Przestrzeganie powyższego pozwoli uniknąć nieprzyjemnej zarówno dla mieszkańców jak i strażników sytuacji sięgania po środki karne celem wyegzekwowania stanu zgodnego z przepisami.

  Komendant  
Straży Miejskiej

środa, 19 stycznia 2022

Ambulans za ponad 1 mln złotych

Komentarze (2)

chodnik obok mojej działki nie jest moją własnością podobnie i ulica należą do miasta lub gminy, więc dlaczego mam tam pracować??? kto mi za to zapłaci? mamy 21 wiek niewolnictwa nie ma, jak i pracy za darmo.

A dlaczego Straż Miejska nie sięga po środki karne wobec tych którym miasto płaci za posypywanie i sprzątanie ulic i .chodników.(Pan płaci-Ppan wymaga).bo najlepiej karać tych zwykłych szaraków .

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.