Wiadomości

LXIII sesja Rady Miasta Grajewo

27 września 2023 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXIII sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.


 Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg 

 
Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad LXIII sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
Informacja na temat utrzymania czystości i porządku w mieście za 2022 rok i I półrocze 2023 roku.
Informacja na temat utrzymania parków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem „Parku Solidarności”.
Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2023 roku.

Podjęcie uchwał w sprawach:
-przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027;
-zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w mieście Grajewo;
-zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
-zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Grajewo.
Sprawy różne.
Zamknięcie LXII sesji Rady Miasta.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.