niedziela, 14 kwietnia 2024

Wiadomości

Ludzie listy piszą

Panie Burmistrzu chciałbym dowiedzieć się, czy są jakieś plany budowania kanalizacji i nawierzchni na ulicy Kościelnej oraz, czy teren za kościołem MBNP będzie w przyszłości jakoś zagospodarowywany.

- W końcowej fazie jest opracowanie dokumentacji dla ulicy Ekologicznej, w której zlokalizowany będzie kolektor sanitarny, do którego podłączona będzie sieć z Kościelnej i innych ulic tego osiedla (możliwe jest rozpoczęcie tego zadania w przyszłym roku). Teren Państwa osiedla objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co warunkuje kierunek działań – zaczęliśmy od regulacji własnościowych, umożliwiających urządzenie głównej arterii komunikacyjnej osiedla, która będzie przebiegać przy kościele.  - odpowiada burmistrz K. Waszkiewicz

 

Jak wyglądają sprawy sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Piłsudskiego. Czy w tym kierunku zostało już coś zrobione. Kiedy wreszcie ta inwestycja zostanie ujęta w planach. Az wstyd nie tylko dla mnie ale również dla władz miasta, żeby centrum miasta nie miało wodociągu i kanalizacji. Dyskutujemy o wzniosłych sprawach, basenach, plażach, parkach wodnych, my porostu chcemy "wody". - pisze rozgoryczona mieszkanka

 - Szanowna Mieszkanko, też jestem rozgoryczony ze względu na przeciąganie się tej sprawy. Powtórzę to, co pisałem wcześniej: -ze swojej strony jesteśmy przygotowani do tej inwestycji, ale musi ona z tysiąca i jeden względów być realizowana jednocześnie z przebudową drogi krajowej (a taką jest ulica Piłsudskiego); Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy projekt techniczny i planuje to zadanie wprowadzić do realizacji w roku 2011, a my musimy się do tych planów dostosować (liczyliśmy na realizację w tym roku, do czego byliśmy finansowo i organizacyjnie przygotowani, ale niestety nastąpił poślizg czasowy nie po naszej stronie). - wyjśnia burmistrz K. Waszkiewicz

 

Dlaczego robi się inwestycje budowlane w mieście, a zapomniano o uzbrojeniu terenu przed wodą opadową. Wiadomo, że odprowadzanie wody z ulic jest z lat 40-tych. To powinno być w pierwszym rzędzie zrobiono, a nie głupie budowle, gdyż miastu grozi zalanie.


- Wszystkie nowe inwestycje (szczególnie drogowe) posiadają kanalizację deszczową. Większym problemem jest nie dość wydolny odbiór wód deszczowych. Warunki obecnego roku trudno też uznać za typowe, gdyż problemy spotęgowało podniesienie poziomu wód w rzekach, co spowodowało katastrofalne skutki dla połowy Polski (w Grajewie mieliśmy tylko lokalne podtopienia). Niemniej przyznaję, że wywołany problem uznać należy za bardzo istotny, stąd też zleciłem fachowcom przygotowanie kompleksowej analizy sytuacji w zakresie kanalizacji deszczowej, zawierającej plan działań na przyszłość.- wyjśnia burmistrz K. Waszkiewicz

 

Chciałbym się dowiedzieć czy planowane są jakieś inwestycje na ulicy Partyzantów (wzdłuż stadionu do kościoła). W wodociągach już dowiedziałem się że nie uzyskam warunków przyłącza i zmuszony będę wiercić studnie. Korzystając z okazji chciałbym skrytykować decyzję dotyczącą rozbudowy cmentarza w stronę ulicy Geodetów. Miejsce nekropolii powinno być zlokalizowane za miastem co pokazały ostatnie powodzie na południu Polski. Wydaje mi się że miasto bardziej dba o zmarłych niż żyjących - jaro 


Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to informuję, że posiadamy dokumentację techniczną i postaram się o wpisanie budowy sieci wod. – kan. w końcowym odcinku Partyzantów, ze względu na ożywienie inwestycyjne na tym terenie, do zadań inwestycyjnych roku 2011; wiercenie studni jest na tym terenie bardzo trudne, gdyż z analiz hydrologicznych wynika, że możliwy do wykorzystania konsumpcyjnego zasób wody znajduje się na poziomie grubo poniżej 100 m (po praktyczne uwagi odsyłam do księdza prałata Czesława Oleksego, który zmagał się z tym problemem przy budowie kościoła); -jeśli chodzi o nekropolię, to wydaje mi się, że młody wiek każe Panu lekceważyć ten bardzo ważny problem; obrany kierunek rozbudowy cmentarza komunalnego był jedynym możliwym, a miasto pozyskało w dobrym czasie i za małe pieniądze ok. 4 ha gruntu, co zapewni nam bezpieczeństwo pod tym względem na pokolenie (dokumentacja projektowa jest już bardzo zaawansowana).

 

Czy jest możliwość, zrobienia na ulicy Wyzwolenia chodników z kostki?  - pytan Artur

- Panie Arturze, oczywiście że jest możliwość, ale nie w tym roku - Pozdrawian burmistrz Krzysztof Waszkiewicz

 

fot. e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.