Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10295 wyświetleń

Lokalna Grupa Działania

Podsumowanie działalności LGD Biebrzański Dar Natury

Informacja o zrealizowanych projektach na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Podczas Walnego Zebrania Członków LGD w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd (w składzie: Stanisław Szleter, Czesław Karpiński, Czesław Ołdakowski, Robert Ziemkiewicz, Artur Kuczyński, Zofia Karwowska, Edyta Duchnowska, Edyta Lipowska, Jadwiga Jolanta Budzińska, Artur Wiszowaty) przedstawił podsumowanie dotychczasowej działalności LGD pod względem przeprowadzanych naborów.

Poniżej udostępniamy Państwu zestawienie projektów realizowanych na terenie gmin członkowskich (gm. Grajewo, gm. Radziłów, gm. Rajgród, gm. Szczuczyn, gm. Wąsosz), które otrzymały pozytywną decyzję Rady LGD i zostały przekazane do weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Niniejsze zestawienie przedstawia projekty zrealizowane (rozliczone), na które zostały podpisane umowy (w trakcie realizacji) oraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego (w trakcie oceny formalnej). Mamy nadzieję, że mieszkańcy obszaru LGD zauważają zmiany zachodzące na naszym obszarze, które są wynikiem realizacji projektów finansowanych z budżetu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Całkowity pozyskany z Urzędu Marszałkowskiego budżet LGD na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju to 3 241 272,00 zł z czego na ponad 2 500 000 zł zostały podpisane umowy z beneficjentami. - informuje Prezes Zarządu Stanisław Szleter

 

Obszar gminy Grajewo:

Projekty zrealizowane:

- Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Sojczynie Borowym – 24 999,00 zł (Gmina Grajewo).

- Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Białogrądach – 24 688,91 zł (Gmina Grajewo).

- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przechodach.- 98 078,00 zł (Gmina Grajewo).

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanach – 24 999,00 zł (Gmina Grajewo).

Podpisane umowy – projekty w trakcie realizacji:

- Pamiętajmy o przeszłości (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciemnoszyje).

-Ogrodzenie terenu przylegającego do Świetlicy Wiejskiej w Białogrądach (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Białogrądy).

- Urządzenie placu zabaw w Koszarówce (Gmina Grajewo).

- Urządzenie placu zabaw w Konopkach (Gmina Grajewo).

- Festyn strażacki (OSP Białaszewo).

 

Wnioski w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim (okres realizacji – 2014 r.):

- Wykonanie placu betonowego na cele sportowo – rekreacyjne (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciemnoszyje).

- Urządzenie placu zabaw w Modzelach (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Modzele).

- Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Grajewo.

- Urządzenie placu zabaw w Okole.

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grozimach wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Obszar Gminy Wąsosz:

Projekty zrealizowane:

- Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw w Kędziorowie - 20 019,66 zł (Gmina Wąsosz).

- Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie boiska do mini piłki nożnej oraz placu zabaw w Zalesiu, Gmina Wąsosz – 24 999,00 zł (Gmina Wąsosz).

- Remont świetlicy wiejskiej oraz wykonanie placu zabaw we wsi Bagienice 21 362,26 zł (Gmina Wąsosz).

- Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sulewo – Prusy. – 48 082,00 zł (Gmina Wąsosz).

- Remont budynku GOKiS w Wąsoszu. – 69 276,00 zł (Gmina Wąsosz).

- Dni Wąsosza 2011 – 1150 osób – 14 869,00 zł (Gmina Wąsosz).

- Remont istniejących alejek na zabytkowym Cmentarzu Rzymsko – Katolickim w Wąsoszu. 24 999,00 zł (Parafia Rzymskokatolicka w Wąsoszu).

Podpisane umowy – projekty w trakcie realizacji:

- Festyn rodzinny „Rodzina naszą siłą” (GOKiS w Wąsoszu).

- Wierni tradycji (GOKiS w Wąsoszu).

 

Wnioski w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim:

- Wieś spokojna – wieś wesoła (GOKiS w Wąsoszu).

- Modernizacja poprzez zakup wyposażenia dla GOKiS w Wąsoszu.

- Budowa parkingu publicznego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi – Etap I (budowa szaletu publicznego) (Gmina Wąsosz).

 

Obszar Gminy Radziłów:

Projekty zrealizowane:

- Remont budynku świetlicy w miejscowości Łoje – Awissa wraz zagospodarowaniem jej otoczenia - 24 821,53 zł (Gmina Radziłów).

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karwowie – 24 999,00 zł (Gmina Radziłów).

-Remont budynków użyteczności publicznej w msc. Klimaszewnica – 83 131,00 zł (Gmina Radziłów).

- Zakup tablic informacyjnych celem poprawy wizerunku miejscowości na terenie Gminy Radziłów – 24 999,00 zł (Gmina Radziłów).

Podpisane umowy – projekty w trakcie realizacji:

- Kompleks turystyczno – rekreacyjny w Radziłowie – 123 637,00 zł (Gmina Radziłów).

 

Wnioski w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim:

- Remont świetlicy wiejskiej w msc. Słucz (Biblioteka Samorządowa w Radziłowie).

- Remont świetlicy wiejskiej w msc. Zakrzewo (Biblioteka Samorządowa w Radziłowie).

- Festyn: Kocham Radziłów (Biblioteka Samorządowa w Radziłowie).

- Remont i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Szkole Podstawowej w Radziłowie (Gmina Radziłów).

- Remont świetlicy wiejskiej w msc. Okrasin (Biblioteka Samorządowa w Radziłowie).

- Remont istniejących alejek na zabytkowym cmentarzu rzymsko – katolickim w Słuczu. (Parafia Narodzenia NMP w Słuczu)

 

Obszar Gminy Szczuczyn:

Projekty zrealizowane:

- Remont części świetlicy we wsi Danowo gm. Szczuczyn - 21 786,07 zł (Gmina Szczuczyn).

- Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie.-24 999,00 zł (Gmina Szczuczyn).

- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Skaje.- 24 846,64 zł (Gmina Szczuczyn).

- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia w m. Chojnowo. – 50 733,00 zł (Gmina Szczuczyn).

- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia w m. Szczuczyn.- 77 290,00 zł (Gmina Szczuczyn).

- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia w m. Kurki gmina Szczuczyn.- 57 289,00 zł (Gmina Szczuczyn).

- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia w m. Brzeźno.- 36 415,00 zł (Gmina Szczuczyn).

- Organizacja festynu integracyjnego dl mieszkańców gminy Szczuczyn pt. Piknik Sołecki 22 505 zł (MDK Szczuczyn).

 

 

Podpisane umowy – projekty w trakcie realizacji:

- Organizacja uroczystości z okazji 320 – lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna – 24 999,00 zł (Gmina Szczuczyn).

- Zagospodarowanie placu wypoczynkowego przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie – 22 742,00 zł (Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.)

- Opracowanie i wydanie monografii Gminy Szczuczyn pn. „Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn” – 24 800,00 zł (Biblioteka Miejska w Szczuczynie).

 

Wnioski w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim:

- Szczuczyńskie Targi Produktu Regionalnego (MDK Szczuczyn).

- Palinocka 2013 – obchody nocy świętojańskiej w Gminie Szczuczyn (MDK Szczuczyn).

- Remont części świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje (Biblioteka Miejska w Szczuczynie).

- Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness (MDK Szczuczyn).

- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543, w mieście Szczuczyn (Gmina Szczuczyn).

- Przegląd Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych (Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Wiejskiej – PIAST )

- Festyn integracyjny „Moje miasto Szczuczyn” (Gmina Szczuczyn).

- Remont świetlicy wiejskiej w Niećkowie (Gmina Szczuczyn).

- Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie (Gmina Szczuczyn).

 

 

Obszar Gminy Rajgród:

Projekty zrealizowane:

- Lato w Rajgrodzie 2010 – impreza plenerowa – 23 261,11 zł (Gmina Rajgród).

-Wakacje w Rajgrodzie 2011 – 13 621,67 zł (Gmina Rajgród).

- Lato w Rajgrodzie 2012 -24 853,97 zł (Gmina Rajgród).

- Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie. – 116 014,00 zł (Gmina Rajgród).

- Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi.- 10 626,61 zł (Gmina Rajgród).

 

Podpisane umowy – projekty w trakcie realizacji:

- Centrum rekreacyjno – sportowe w Bełdzie – 23 739,40 zł (Stowarzyszenie Edukacyjne „Bełda”).

 

Wnioski w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim:

- Utworzenie centrum kulinarnego w gospodarstwie agroturystycznym wraz z zagospodarowaniem terenu (os. fizyczna).

- Centrum zabaw dla dzieci w Bełdzie (Stowarzyszenie Edukacyjne „Bełda”).

-Impreza kulturalno – sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie (Gmina Rajgród).

- Budowa parkingu w Rajgrodzie (Gmina Rajgród).

- Gospodarstwo agroturystyczne w Kuligach (os. fizyczna).

- Świetlica wiejska we Bełdzie (Stowarzyszenie Edukacyjne „Bełda”).

- Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w msc. Rajgród (Gmina Rajgród).

Komentarze (3)

"Festyn integracyjny „Moje miasto Szczuczyn” Wie ktoś kiedy odbędzie się ten festyn ?

W gminie Rajgród chyba tylko Stowarzyszenie Edukacyjne "Bełda" wydaje pieniądze na potrzeby mieszkańców. Reszta to propaganda Pana Burmistrza.Nic dziwnego, że dzieci nie mają gdzie pójść. W Rajgrodzie jest inny system wartości. Szkoda, że są to wartości Ojca Dyrektora.

no no ta ilość przerobionych projektów robi napawdę duże wrażenie.... Jak najbardziej na duzy plus.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.