wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

Lokale na sprzedaż

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Łąkowej 1 w Szczuczynie, który odbędzie się w dniu 27 lipca 2006 r. (czwartek)  w biurze Spółdzielni przy ul. Łąkowej 1

  1)  lokal o powierzchni użytkowej  50,71 m2 

       cena wywoławcza 36.000,00 zł + 22% VAT
       Przetarg  o godz. 900
       Wadium w wysokości 3.600,00 zł

 2) lokal o powierzchni użytkowej 42,14 m2

      cena wywoławcza  26.000,00 zł. + 22 % VAT
      Przetarg o godz. 10.00
         Wadium w wysokości 2.600,00 zł.

3) lokal o powierzchni użytkowej 31,97 m2

    cena wywoławcza 23.000,00 zł.+ 22% VAT
    Przetarg o godz. 11.00
    Wadium w wysokości 2.300,00 zł.
Wymagane wadium na wystawione lokale należy wpłacić do dnia
26 lipca 2006 r.   na konto Spółdzielni 83 8768 0003 0000 0866 2000 0010 BS w Szczuczynie.
Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z Regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.
Zastrzega się przepadek wadium na rzecz Spółdzielni, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni
tel. (0-86) 273-53-25.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.