wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9725 wyświetleń

Logo fundacji - konkurs

Zarząd Powiatu Grajewskiego ogłasza konkurs na logo Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego.

Przedmiot konkursu:
1. Logo powinno charakteryzować się prostotą przekazu, czytelnością i nowoczesnością formy graficznej.
2. W projekcie logo można uwzględnić współistnienie znaku ze Szpitalem. Nagroda:
3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
4. Nazwisko zwycięzcy wraz z opracowanym wzorem loga zostanie podane do wiadomości publicznej.

Zasady konkursu:
1. Logo musi być przedstawione w formie graficznej wraz z opisem (w tym opisem kolorów).
2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie u Organizatora, ewentualnie przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres: starostwograjewo@xt.pl
3. Adres Organizatora konkursu właściwy do składania prac:
Starostwo Powiatowe, ul. Strażacka 6b, 19-200 Grajewo (sekretariat).
4. Wraz z pracą Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć:
- informację o danych osobowych autora (imię, nazwisko, szkoła lub adres, telefon kontaktowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
- uczniowie dodatkowo podają adres szkoły oraz nazwisko nauczyciela – opiekuna
- oświadczenie autora pracy, iż jest ona jego dziełem i do niego należą wszystkie prawa autorskie dotyczące pracy
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę.
6. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2005r.
7. Złożone egzemplarze prac konkursowych przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa do dnia 04.07.2005r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Grajewie i na stronie internetowej www.starostwograjewo.xt.pl.
3. Podstawowymi kryteriami oceny prac poprzez komisję będą w szczególności: oryginalność, pomysłowość, przydatność do celów promocyjnych.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wyłącznego, nieograniczonego i bezpłatnego używania logo zwycięzcy konkursu.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać u Agnieszki Kupieckiej, nr tel. 273 84 63
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu i przebieg konkursu.

Dla e-Grajewo.pl wicestarosta Alicja Rutkowska

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (1)

Coż to znaczy: "organizator przewiduje nagrody rzeczowe ?"

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.