sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

LIII Sesja Rady Miasta Grajewo

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza, że w dniu 9. listopada 2010 roku (wtorek) o godz. 11.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (sala nr 29) odbędzie się LIII. Sesja Rady Miasta Grajewo, która będzie miała charakter zwyczajny.


PORZĄDEK   OBRAD:
1) Otwarcie LIII.  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przedstawienie porządku Sesji.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta: Nr LII/10 – z dnia 29.10.2010 r.
4) Zapytania i interpelacje radnych.
5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Grajewo w roku szkolnym 2009/2010.
6) Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Grajewa;
b) nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 3 w Grajewie;
c) wyrażenia opinii dot. przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży;
d) zmian w budżecie miasta na 2010 rok;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu.
7) Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
8) Wolne wnioski i informacje.
9) Uroczyste podsumowanie V. Kadencji Rady Miasta Grajewo.
10) Zamknięcie LIII. Sesji Rady Miasta.
Z poważaniem

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.