Wiadomości

Licytacja nieruchomości

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-10-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolna zabudowana o łącznej powierzchni 13,86 ha na którą składają się działki nr 143, 337, 378, 381, 386, 392, 410 i 13 należącej do dłużnika: Barbara Chojnowska położonej: 19-104 Trzcianne, Boguszewo 8 dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1G/00012385/4]
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 494 994,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 371 246,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 500,00zł.

1) Suma oszacowania działki 337 wynosi 29 732,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 299,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 950,00zł.
2) Suma oszacowania działki 378 wynosi 10 726,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 045,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 073,00zł.
3) Suma oszacowania działki 381 wynosi 31 283,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 463,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 128,00zł.
4) Suma oszacowania działki 386 wynosi 27 592,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 694,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 760,00zł.
5) Suma oszacowania działki 392 wynosi 29 788,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 341,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 979,00zł.
6) Suma oszacowania działki 13 wynosi 2 566,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 925,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 257,00zł.
7) Suma oszacowania działki 410 wynosi 351 280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 2 oszacowania i wynosi 263 460,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 128,00zł.
8) Suma oszacowania działki 143 wynosi 12 027,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 020,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 203,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Grażyna Sosnowska

Kancelaria Komornicza w Grajewie

19-203 Grajewo Os. Południe 9

tel. 86 2723677

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.