Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 11043 wyświetleń

Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja

 I - nieruchomości - działka rolna niezabudowana nr 210 o łącznej powierzchni 0,19 ha dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30955 [NKW: LM1G/00030955/3]
II - nieruchomości - działkę rolną niezabudowaną nr 280/1 o łącznej powierzchni 1,37hadla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 27477 [NKW: LM1G/00027477/4]  należących do Marka Bałdygi; położonych: 19-200 Grajewo, Białogrądy,

I - Suma oszacowania nieruchomości KW 30955 wynosi 3 134,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 2 350,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 314,00zł.
II - Suma oszacowania nieruchomości KW 27477 wynosi 20 236,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 177,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 2 024,00zł.

 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu  stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łomży
Grażyna Sosnowska
Kancelaria Komornicza w Grajewie
19-203 Grajewo Os. Południe 9

Komentarze (2)

Oj dzieje się ostatnio, dzieje. Co raz jakaś informacja o licytacji. Czy to znaczy że kraj biednieje czy też sprawiedliwość zaczęła działać skuteczniej?

Bardziej to pierwsze. Bieda az piszczy!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.