sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

Kup M4 w Niećkowie

Zarząd Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo organizuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności dwóch lokali mieszkalnych  położonych w Niećkowie gmina Szczuczyn w budynkach Nr 63D i Nr 63E.


Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B (na poddaszu) w dniu 27 kwietnia 2006 roku od godz. 9.00.


Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA o/w Grajewo Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404  na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia 24 kwietnia 2006 roku.
Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu.


W razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nie zostanie zwrócone.


Zarządowi Powiatu Grajewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Szczegółowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju Nr 8-9 Starostwa Powiatowego w Grajewie (codziennie w godz. 8.00-15.00) lub telefonicznie 0 86 273 84 82.


Przewodniczący Zarządu


Jarosław Augustowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.