piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Kto sieje wiatr...

Odpowiedź do tekstu: "Nauczyciele związkowcy"


Nie odpowiem na wszystkie postawione pytania przez Matyldę, gdyż na część sam(a) sobie odpowiedziała- choćby "po co ludziom jest potrzebny związek zawodowy", czy "dlaczego związkowcy się tak zachowali"?.
"Bronić człowieka niczym lwica swoje lwiątka"- ileż patosu w tym porównaniu. Sam Rejtan byłby pewnie tym onieśmielony-tym bardziej, że też nie osiągnął zamierzonego celu. Ja chcę tylko przypomnieć Matyldzie, że nie żyjemy mimo wszystko w buszu ale w państwie prawa. Jako wieloletni związkowiec wiem, że bronić też należy zgodnie z prawem. "Czy pytają, gdzie ci ludzie pracę znajdą,...? Pytają!. Może Matylda nie pamięta , a może nie chce pamiętać- przy swej doskonałej wręcz informacji- ale w piśmie sygnowanym Wasz znak: nr 00575/06 z dnia 21.02.2006r. adresowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie działając w zgodzie z Ustawą o Związkach Zawodowych i w interesie społecznym i dla dobra oświaty postawiłem 11(słownie : jedenaście) pytań- zagadnień, które przytoczę w dosłownym brzmieniu:
1. Uzasadnienie ekonomiczne planowanego przedsięwzięcia.
2. Liczby uczniów w tych szkołach obecnie i w najbliższych 3 latach.
3. Liczby uczniów  w poszczególnych klasach (rocznikach) w SP Rajgrodzie przed i po reorganizacji.
4. Koszt kształcenia 1 ucznia w każdej z placówek w zestawieniu z subwencją i kosztami w SP Rajgród.
5. Koszty inwestycyjne poniesione i planowane w poszczególnych placówkach.
6. Organizacji dowożenia i liczby uczniów dowożonych aktualnie i po reorganizacji.
7. Kosztów dowożenia z uwzględnieniem liczby kursów, sieć dowozów, czas dowozów, zabezpieczenia infrastruktury i opieki nad dzieckiem dowożonym aktualnie i po reorganizacji.
8. Czas przebywania uczniów w szkole teraz i po reorganizacji wliczając  czas dowożenia.
9. Bilans kadr z programem zagospodarowania pracowników pedagogicznych, administracyjnych  i obsługowych.
10. Czy wystąpi problem zwolnień i w jakim wymiarze?
11. Jakie skutki finansowe poniesie Gmina z tego tytułu " odprawy, wynagrodzenia za stan nieczynny, zasiłki dla bezrobotnych itp.?

Jak widać z tego, że w gestii zainteresowania związku leżą problemy nie tylko związkowców, nie tylko nauczycieli ale i tych o których Matylda  nakazuje pamiętać.
"Czy i ilu nauczycielom związek pomógł kiedykolwiek"? Przypomnę tylko, że co roczne negocjacje płacowe i wywalczone  przez związek korzystniejsze zapisy w regulaminach płacowych: większe kwoty na dodatki socjalne, motywacyjne, funkcyjne dotyczą wszystkich nie tylko związkowców- nad czym szczerze ubolewam. Pełniejszą informację  uzyska Matylda jeśli porówna te sprawy z gminą w której nie ma związku.

Dla pełnej informacji - Gmina Rajgród jak każda inna, nie przekazuje żadnych środków finansowych poza dobrowolną składkę członkowską do czego zobowiązuje art. 33`, oraz części proporcjonalnej kosztów mojego zatrudnienia stosownie do art. 34` Ustawy o zw. zaw.. Jest to regulowane ustawą i sugerowanie, że Gmina Rajgród jest moim płatnikiem jest mocno przesadzone, a tym bardziej nie jest uzależnione od dobrych stosunków. Choć nie zaprzeczam, że zależy mnie na dobrych relacjach z samorządami i takie mam nadzieję one są, ale też często trudne i nie takie proste jakby się mogło wydawać. W przypadku spotkania  18 lutego wyrażam jeszcze raz uznanie dla władzy gminnej za bardzo  mądre i jak się okazało skuteczne rozwiązanie.
Pytanie na jak długo?- jest tu ważniejsze. Być może podejmowana przez ZNP inicjatywa ustawodawcza która między innymi ma na celu subwencjonowanie przez państwo przedszkoli ,odciąży trochę samorządy.

Ostatnie pytanie na które chcę odpowiedzieć- czy na pewno emeryt jest właściwą osobą na tym stanowisku- odpowiem, że nie. Szczególnie wtedy gdy trzeba pojechać na protest, przystąpić do strajku itp.  Informujęteż Matyldę i wszystkich innych zainteresowanych, że nie zamierzam więcej polemizować bez względu na treści jakie się mogą pojawić.

Antoni Dąbrowski "prezes Oddziału Grajewo.

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.