sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

Kto będzie zastępcą burmistrza?

Burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski nie wyznaczył jeszcze swojego zastępcy. To poważna decyzja.

Wiceburmistrz jest zatrudniany na podstawie powołania. Do zadań i kompetencji należy m.in.  zastępowanie burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków (np. w czasie urlopu czy zwolnienia lekarskiego).

Najczęściej sprawuje on nadzór nad sprawami związanymi z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych, nadzoruje pracę wyznaczonych wydziałów. W zadaniach ma nadzór nad dodatkami mieszkaniowymi  i koordynację działalności placówek oświatowo – wychowawczych oraz instytucji kultury. Kontroluje również utrzymanie czystości w mieście. Jego szczegółowe zadania określa burmistrz w drodze zakresu obowiązków.

- Mam kilka kandydatur na stanowisko wiceburmistrza, dokładnie rozważam każdą z nich. Nie chcę na razie o nich mówić. Decyzja zostanie podjęta być może po Świętach. – mówi burmistrz A. Kiełczewski.
 
Funkcję zastępcy przez ostatnie 8 lat sprawował Remfeld Waldemar.

e-Grajewo.pl


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.