poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

Kronika 999


W okresie od 16 do 28 lutego zespoły „S” oraz „P”,  Państwowego Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 117 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Ilość wyjazdów od początku roku przekroczyła 650.

Odnotowano:
40 wyjazdów do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.
 W tym:
8  utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa itp.)
18   poważniejszych przypadków zaburzeń pracy układu krążenia (w tym: 1 zawał mięśnia sercowego ), ostre bóle w klatce piersiowej, udary itp.
7  silna duszność, obrzęk płuc itp. 
1  silny krwotok                                                                                                                                                      
1 próba samobójstwa przez powieszenie
1 zadławienie się osoby dorosłej
1 podcięcie żył
1 zaczadzenie
2 znaczne wyziębienie organizmu

Wzywano karetki także do:
12  omdleń i zasłabnięć
2  przypadki zaostrzenia choroby nowotworowej
4  do osób w stanie upojenia alkoholowego leżących w miejscach publicznych                                 
13  do różnego rodzaju urazów (złamania, zranienia, wypadki w pracy, itp.)

W tym m. in.:                                              
1  wypadek w pracy
2  wypadek w szkole
1  pobicie w szkole
5  złamań, zwichnięć kończyn
4  zranienia się
2  do psychicznie chorych
4  do osób w stanie upojenia alkoholowego
34    do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa    Medycznego
UWAGA! Wzywając zespół wyjazdowy do przypadków wymagających jedynie aspiryny i leżenia w ciepłym łóżku lub do zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji,  narażamy na niebezpieczeństwo ludzi których życie może być realnie zagrożone, dla których w tym momencie zabraknie karetki.

2   osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych
W tym:
- 16.02.  trasa Grajewo – Szczuczyn, dachowanie samoch. osobowego (ogólne potłuczenia)                               
- 23.02.  Szczuczyn, wypadek w wyniku utraty przytomności przez kierowcę sam. ciężarowego
7   przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca wezwania) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
1  odwołano
1  wyjazd fałszywy

Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej ( tel. 999, wypadki i stany zagrożenia życia). Wybierając europejski numer alarmowy 112 łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, lub Policją. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego.

Ambulatorium Stacjonarne: Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34 tel. 0-86 2723271 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Lekarska pomoc wyjazdowa do zachorowań nie zagrażających zyciu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie), tel: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza)
Zbigniew Perkowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.