Wiadomości

Kronika 999

W okresie od 1 do 15 lutego zespoły „S” oraz „P”,  Państwowego Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 147 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Od początku roku karetki przejechały 15300 km, ilość wyjazdów przekroczyła 400.
 Odnotowano:
49  wyjazdów do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.
                          W tym:
                                       9  utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa itp.)
                                       9  poważniejszych przypadków zaburzeń pracy układu krążenia (w tym: 1 zawał mięśnia sercowego ), ostre bóle w klatce piersiowej, udary itp.
                                       15  silna duszność, obrzęk płuc itp. 
                                        5  silne krwotoki                                                                                                                                                      
                                        1 znaczne wyziębienie organizmu
                                        1  podcięcie żył
                                        1  próba samobójstwa przez powieszenie
                                        3  zatrucia lekami
                                        2  zatrucia plynami alkoholopodobnymi
                                        1  zaczadzenie
                                        2  zadławienie się dziecka
 Wzywano karetki także do:

14  omdleń i zasłabnięć,
3  przypadki zaostrzenia choroby nowotworowej,
5   do osób w stanie upojenia alkoholowego leżących w miejscach publicznych,
10  do różnego rodzaju urazów (złamania, zranienia, wypadki w pracy, itp.).
             W tym m. in.:                 
                                         2  do osób pobitych
                                         4  do złamań, zwichnięć itp. (śliskie nawierzchnie)
4  zranienie się
6   do psychicznie chorych
1   do porodu
7   osóba poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych:

04.02. - Prostki, zderzenie samoch. osobowego z ciężarowym (2 osoby, w tym jedna przewieziona do Grajewa, orażenia wielomiejscowe).
09.02. - trasa Ruda - Białogrądy (2 osoby ogólne potłuczenia).
10.02. - okolice Ciemnoszyj zderzenie z łosiem (2 osoby ogólne potłuczenia).
13.02. - trasa Guty - Szczuczyn, dachowanie samoch. osobowego (1 osoba ogólne potłuczenia).
W omawianym okresie stwierdzono 2 zgony z przyczyn naturalnych oraz 1 zgon nagły.
41    do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa Medycznego.
7   przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca wezwania) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
1  wyjazd odwołała osoba wzywająca.

Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej ( tel. 999, wypadki i stany zagrożenia życia). Wybierając europejski numer alarmowy 112 łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, lub Policją. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego - informuje Zbigniew Perkowski

Ambulatorium Stacjonarne: Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34  tel. 0-86 2723271 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Lekarska pomoc wyjazdowa do zachorowań nie zagrażających zyciu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie), tel: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza).


Zdjęcie z wypadku w Prostkach.


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.