Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10682 wyświetleń

Kronika 999

   Grajewo                          

W okresie od 1 do 15 maja zespoły Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 345 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Ilość wyjazdów od początku roku przekroczyła już 1500.
   Odnotowano:
   54  wyjazdy do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.
                          W tym:
                                       18 utraty przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa itp.)
                                         5 prób samobójczych
                                         2 zatrucia lekami
                                         1 podcięcie żył
                                         1 powieszenia
                                            (wszystkie powyższe były  nieskuteczne)
                                         1 zgon przez powieszenie
                                       17 poważniejszych przypadków zaburzeń pracy układu krążenia (zawały mięśnia sercowego, ostre bóle w klatce piersiowej, udary itp.).
                                       13 silna duszność
                                          1 silny krwotok
 Wzywano karetki także do:
                                        10 omdleń i zasłabnięć
                                        22 urazów (złamania, zranienia itp.)
                                                  W tym:               pobicia 6
                                                      pogryzienia przez psa 2
                                         8 wypadków komunikacyjnych
                                         2 wypadków w rolnictwie
                                         2 do osób z zaburzeniami psychicznymi
                                       19 do osób w stanie upojenia alkoholowego
                                         3 fałszywe wezwania
                                         6 przekazano do innych stacji b(Mońki,. Ełk, Augustów, Kolno)
Pozostałych 34  interwencje to różnego rodzaju zachorowania nie zawsze kwalifikujące się do zakresu pomocy służb ratowniczych. W trakcie powyższych wyjazdów stwierdzono 2 zgony.

Tyle statystyki

Duże słowa uznania dla Straży Miejskiej za zajęcie się znaczącym dla bezpieczeństwa mieszkańców problemem braku tabliczek z numerami domów. Jest to ogromne utrudnienie w pracy służb ratowniczych. Czasem kilka kolejnych domów nie ma tabliczek. Bywa, że są niewidoczne, zasłonięte przez drzewa i krzewy rosnące przed budynkiem. Zaniedbania dotyczące oznakowania budynków dotyczą wszystkich gmin naszego powiatu.  W załączniku pod kroniką zamieszczam przepisy prawne dotyczące obowiązkowego oznakowania posesji.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Pogotowie Ratunkowe przestało być tzw. „przychodnią na kółkach” (nie zajmuje się leczeniem lecz ratowaniem życia). Działa obecnie w ramach zintegrowanego sytemu ratownictwa (z koordynatorem wojewódzkim w Białymstoku). Bez zgody koordynatora zespoły nie mogą opuszczać terenu swego działania ani wykonywać przewozów typu szpital – szpital, czyli do innych miejscowości. Wyjazdy powinny dotyczyć tylko przypadków nagłych z zagrożeniem życia. W wyniku wprowadzonych zmian znacznie zwiększyła się dyspozycyjność zespołów ratunkowych. W roku bieżącym nie zanotowano jeszcze faktu niemożliwości wysłania karetki do nagłego wypadku z powodu jej braku, co zdarzało się w latach poprzednich.

 Dodatkowo niezależnie od Systemu Ratownictwa Medycznego funkcjonują POZ (podstawowa opieka zdrowotna) lub NPL (nocna i świąteczna pomoc lekarska). Zabezpieczają one całodobową pomoc lekarza rodzinnego, wykonując wizyty domowe w razie zachorowań u osób nie mogących  samodzielnie dostać się do poradni lekarza rodzinnego, a nie znajdujących się w stanie zagrożenia życia. Operatorem tych zespołów mogą być stacje pogotowia ratunkowe, praktyki lekarzy rodzinnych lub firmy prywatne. Pełnią one dyżur w godzinach nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Na terenie Powiatu Grajewskiego w dni robocze do godz. 18.00,  w przypadku zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji, wzywamy lekarza rodzinnego. W dni robocze po godz. 18.00  a w świąteczne całodobowo wyjazdową pomoc lekarską w imieniu lekarzy rodzinnych świadczy Szpital Ogólny w Grajewie. ( Karetka wyjazdowa z lekarzem oraz ambulatorium w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym).  Wezwania pod nr telefonu    (0) 601 200 611

W niektórych przychodniach np. w NZOZ Medicus na drzwiach wejściowych podane są nieaktualne chyba jeszcze zeszłoroczne informacje, że do zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji należy wzywać pogotowie.

Alarmowe numery telefonów do zastosowania w nagłych wypadkach na  to:
Ratownictwo Medyczne (Pogotowie)  -  999
Straż  Pożarna                                           -  998
           
Numer alarmowy  -  112 (łączy u nas ze Strażą Pożarną z możliwością bezpośredniego przekierowania do pogotowia)

    
                                                Zbigniew Perkowski dla  e-Grajewo.pl

 

Podstawa prawna dotycząca obowiązkowego oznakowania posesji ( *.doc)

Komentarze (1)

w tym szpitalu leżałam jak byłam chora

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.