Wiadomości

Kronika 999

UWAGA: Oficjalna strona internetowa Pogotowia Ratunkowego
     www.pogotowie.lomza.pl


W okresie od 1 do 15 lipca 2011 r. zespoły "S” oraz "P”,  Państwowego Ratownictwa Medycznego z Pogotowia w Grajewie udzieliły pomocy w 145 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Ilość wyjazdów od początku roku przekroczyła 2100. W tym czasie karetki przejechały ok. 46 000 km.

Odnotowano:
38  wyjazdów do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.

        W tym:
12 utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa, nagłe zatrzymanie krążenia itp.)
  8  poważniejszych przypadków zaburzeń w układzie krążenia, ostre bóle w klatce piersiowej, udary, itp.    w tym 2 zawały
11 silna duszność, obrzęk płuc itp. 
  1 osoba pokąsana przez pszczoły
  1 zadławienie się dziecka
  2 upadek z wysokości
  3 próba samobójcza przez podcięcie zył

Wzywano karetki także do:

  9 omdleń i zasłabnięć
  8 przypadków zaostrzenia choroby nowotworowej
  3 do psychicznie chorych
  4 do porodów i przypadków zagrożenia ciąży                                
13  do różnego rodzaju urazów
         W tym m. in.:                                              
                                          5 zranienia się
                                          2 złamania i zwichnięcia kończyn
                                         4 do osób pobitych
                                         2 urazy spowodowane nadużyciem alkoholu
12 do osób w stanie upojenia alkoholowego leżących w miejscach publicznych
  9 osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych:
          05.07. – tr. 61, Szymany, zderz. sam. osob. (1 os. uraz głowy)
          06.07. - tr. 61, Popowo, zderz. sam. ciężar. z autobusem(badanie lek. uczest. wycieczki)
          07.07. – tr. 61, Miecze - Bełda  (1 os.uraz kręgosłupa)
          08.07. - ul. Kopernika, pieszy najechany przez sam. ciężar. (uraz wielonarządowy)
          08.07. - tr. 61, G - wo - Szczuczyn (2 os. ogólne potłuczenia)
          13.07. - tr. 61, Popowo (3 os. ogólne potłuczenia)
         14.07. - Wojewodzin, potrącony rowerzysta (uraz głowy, kończyn i kręgosłupa)

Ponadto:

31 wyjazdów do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa Medycznego (wezwania typu: biegunka, ból brzucha, ból głowy, bóle w krzyżu, temperatura, osłabienie, brak apetytu, obrzęk nóg, lub „wszystko boli” itp.,  typowe przypadki do leczenia ambulatoryjnego POZ a nie do wzywania ratowników)
 8 przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca zdarzenia) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
 2 odwołane
W omawianym okresie lekarze Ratownictwa Medycznego stwierdzili 4 zgony nagłe (w tym 1 samobójstwo przez powieszenie)


=============================================================

Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej, tel. 999 do dyspozytora pogotowia, wypadki i stany zagrożenia życia.


Wybierając europejski numer alarmowy 112  z tel. stacjonarnego łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, w tym wypadku rozmowa jest przełączana do dyspozytora pogotowia specjalną linią telef., tzw. sztywne łącze.
Z tel. komórkowego uzyskujemy połączenie z Policją, wezwanie przyjmuje dyżurny Policji a następnie przekazuje do Pogotowia. Użycie numeru 112 przy nie w pełni funkcjonującym jeszcze systemie powiadamiania ratunkowego, zamiast przyspieszyć, wydłuża czas dotarcia wykwalifikowanej pomocy medycznej osób jej potrzebujących.
 

UWAGA! Wzywając zespół ratunkowy do zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji (przeziębienia , biegunki itp., czyli przypadki kwalifikujące się do leczenia przez lekarza rodzinnego w przychodni lub w ramach wizyt domowych), narażamy na niebezpieczeństwo ludzi których życie może być realnie zagrożone, dla których w tym momencie zabraknie karetki. Zadaniem jednostek ratownictwa medycznego jest udzielanie pomocy w przypadkach zdarzeń nagłych takich jak wszelkiego rodzaju wypadki, urazy, gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia (utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, zatrucia, krwotoki itp.).  Pogotowie nie wystawia recept. Pomocy udzielają ratownicy medyczni. Zasadą jest też przewóz każdego pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie osoby nie kwalifikujące się do leczenia szpitalnego muszą we własnym zakresie zorganizować sobie powrót do miejsca zamieszkania.

W przypadku zachorowań nie zagrażających życiu, chorób przewlekłych kwalifikujących się do leczenia ambulatoryjnego wzywamy lekarza rodzinnego na wizytę domową (dni robocze w godz. od 8 do 18) lub wyjazdową pomoc lekarską (od godz 18 do 8 lub całodobowo w dni świąteczne), jest wtedy możliwość wypisania recepty i pozostawienia chorego w domu.
Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego.

Ambulatorium Stacjonarne: Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34 godz. od 18 do 8 oraz w dni wolne od pracy całodobowo.
tel. 86 272 32 71 (Szpitalny Oddział Ratunkowy). Tu także informacja o osobach przywiezionych przez karetki do szpitala.


Lekarska pomoc wyjazdowa do zachorowań nie zagrażających życiu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie w imieniu lekarzy POZ), godz. od 18 do 8.00 oraz w dni wolne od pracy całodobowo.
tel.: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza).


W naszej jednostce stosujemy zasadę wyjazdu do każdego wezwania, jednak liczymy na zdrowy rozsądek osób wzywających.

Zbigniew Perkowski - WSPR w Łomży filia w Grajewie
środa, 18 maja 2022

Wypadek za Mońkami

środa, 18 maja 2022

Strażacy pomagają pogorzelcom

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.