sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Kronika 999

W okresie od 1 do 15 września zespoły "S" oraz "P",  Państwowego Ratownictwa Medycznego WSPR Łomża filia w Grajewie udzieliły pomocy w 154 przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Od początku roku karetki przejechały ok. 65 000 km, ilość wyjazdów przekroczyła 2600.

   Odnotowano:
44 wyjazdy do stanów chorobowych  z realnym bezpośrednim zagrożeniem życia.
      W tym:
- 14 utrata przytomności (drgawki, śpiączka cukrzycowa, nagłe zatrzymanie krążenia itp.)
- 14 poważniejszych przypadków zaburzeń pracy układu krążenia, ostre bóle w klatce piersiowej, udary, itp. (w tym 2 zawały)
- 11 silna duszność, obrzęk płuc itp.
- 1  próba samobójcza (podcięcie żył)
- 1  upadek z wysokości (w tym 1 wyskoczył z okna)
- 2  silne krwotoki

   Wzywano karetki także do:
- 16 omdleń i zasłabnięć
- 2  do zaostrzenia przebiegu choroby nowotworowej
- 6  do osób w stanie upojenia alkoholowego leżących w miejscach publicznych
- 2   do porodów i stanów zagrożenia ciąży
- 10  do osób psychicznie chorych
- 24  do różnego rodzaju urazów (złamania, zranienia, wypadki w pracy, szkole, itp.)
      W tym m. in.:                 
- 6  do urazów spowodowanych nadużyciem alkoholu
- 5  do osób pobitych
- 2  wypadki w szkole
- 7  do złamań, zwichnięć itp
- 3  zranienia się

   4 osoby zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych:
- 02.09. – ul. Kopernika, pieszy potrącony przez samochód (obrażenia wielomiejscowe)
- 10.09. - trasa 61, Popowo, dachowanie samochodu osobowego (3 osoby ogólne potłuczenia)

   Ponadto:

36 wyjazdów do różnego rodzaju zachorowań nie zawsze kwalifikujących się do interwencji Ratownictwa Medycznego
 
      7  przekazano do innych stacji (Mońki, Ełk, Augustów, Kolno w zależności od miejsca wezwania) lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
      3  wezwania odwołano
W omawianym okresie lekarze Ratownictwa Medycznego stwierdzili 2 zgony nagłe (w tym 1 samobójstwo przez powieszenie).

   Informujemy, że Pogotowie Ratunkowe udziela wyłącznie pomocy wyjazdowej ( tel. 999, wypadki i stany zagrożenia życia). Wybierając europejski numer alarmowy 112 łączymy się z Państwową Strażą Pożarną, lub Policją. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na parterze budynku Szpitala Ogólnego.

   Ambulatorium Stacjonarne: Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3-Maja 34, tel. 0-86 2723271 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

   Lekarska pomoc wyjazdowa do zachorowań nie zagrażających życiu: (świadczona przez Szpital Ogólny w Grajewie), tel: 601 200 611 (tel. bezpośrednio do dyżurującego lekarza)

    UWAGA! Wzywając zespół ratunkowy do zachorowań nie wymagających szybkiej interwencji (przeziębienia , biegunki itp., czyli przypadki kwalifikujące się do leczenia przez lekarza rodzinnego w przychodni lub w ramach wizyt domowych), narażamy na niebezpieczeństwo ludzi których życie może być realnie zagrożone, dla których w tym momencie zabraknie karetki. Zadaniem jednostek ratownictwa medycznego jest udzielanie pomocy w przypadkach zdarzeń nagłych takich jak wszelkiego rodzaju wypadki, urazy, gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia (utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, zatrucia, krwotoki itp.).
  
   Zbigniew Perkowski WSPR w Łomży

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.